Kasaba kurnazlığı nedir, Kasaba kurnazlığı ne demek

Kasaba kurnazlığı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Kendi çıkarı için edinebildiği basit bilgi ve az deneyimle başkalarını aldatma işi, köylü kurnazlığı

Kasaba kurnazlığı anlamı, tanımı:

Kasaba : Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, belde.

Kurnaz : Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz, hin.

Kurna : Hamam ve banyolarda musluk altında bulunan, içinde su biriktirilen, yuvarlak, mermer, taş veya plastik tekne.

Basit : Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan. Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz. Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı. Kolay. Süssüz, gösterişsiz.

Bilgi : İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Deneyim : Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans.

Aldatma : Aldatmak işi, deside, al, hıyanet.

Köylü : Kaba, anlayışsız. Köydeş. Köy halkı. Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan.