Ketencik nedir, Ketencik ne demek

Ketencik; bir bitki bilimi terimidir.

  • Deniz yosununun ince bir cinsi (Muscus arboreus).
  • Bu bitkiden elde edilen, sabun yapımında ve ressamlıkta kullanılan bir yağ.
  • Turpgillerden, küçük sarı çiçekli, yağlı bir bitki (Chamaelina sativa)

Ketencik anlamı, tanımı:

Keten : Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum). Bu bitkinin liflerinden yapılmış (dokuma vb.).

Deniz : Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Geniş alan. Çokluk, yoğunluk. Aydaki düzlükler. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

Yosun : Çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen tallı bitkilerin ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad.

İnce : Taneleri ufak, iri karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Ayrıntılı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Zayıf. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Hafif, gücü az.

Cins : Garip, tuhaf. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Tür, çeşit. Soy, kök, asıl.

 

Turp : Bu bitkinin yenilen etli, yumru kökü. Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus).

Küçük : Niteliği aşağı olan, bayağı. Küçük abdest. Değersiz, önemsiz. Kısık, parlak olmayan (ses). Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Niceliği az olan. Yaşı daha az olan. Geri aşamada. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.

Çiçekli : Çiçeği veya çiçek resimleri olan.

Diğer dillerde Ketencik anlamı nedir?

İngilizce'de Ketencik ne demek? : 1. eelgrass. 2. false flax, gold-of-pleasure. 3. cameline oil, dodder oil, German sesame oil.

Almanca'da Ketencik : Moos