Keyfiyet nedir, Keyfiyet ne demek

Keyfiyet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Nitelik
  • Durum.

"Keyfiyet" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Böyle bir keyfiyet vukuunda, akıbetiniz mutlaka ölüm olacaktır." - A. İlhan
  • "Cenap Şehabeddin Bey şiiri nazımdan ayrı bir keyfiyet telakki ediyor." - Y. K. Beyatlı

Keyfiyet anlamı, kısaca tanımı:

Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Diğer dillerde Keyfiyet anlamı nedir?

İngilizce'de Keyfiyet ne demek? : condition, circumstance; quality

Almanca'da Keyfiyet : Sachlage, Umstand

Rusça'da Keyfiyet : n. качество (N), обстоятельство (N)

adj. качественный