Laf cambazlığı nedir, Laf cambazlığı ne demek

  • Bir kimsenin, bir grubun duygularını kamçılayarak abartılı veya gerçek dışı sözler söyleyip onları kazanmaya çalışma, demagoji

Laf cambazlığı anlamı, tanımı:

Laf cambazlığı yapmak : Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışmak.

Cambaz : Kurnaz, hileci, hilekâr. Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat. Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik. At alıp satan veya yetiştiren kimse. Usta, becerikli kimse.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Duygu : Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Duyularla algılama, his. Önsezi. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.

Kamçı : Bir ucuna ip, deri vb. bağlı olan vurma, dövme aracı. Spermatozoitlerde ve bazı tek hücreli hayvanlarda hareketi sağlayan ipliksi organ. Bir ucu bir yere bağlı, öbür ucu herhangi bir işte kullanılmak için serbest bırakılan halat.

Abartı : Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

 

Gerçek : Yalan olmayan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yapay olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Gerçeklik. Doğruluk. Temel, başlıca, asıl. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.

Onlar : Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

Kazanma : Kazanmak işi.