Learnings türkçesi Learnings nedir

Learnings ingilizcede ne demek, Learnings nerede nasıl kullanılır?

Learning ability : Öğrenme yeteneği.

Learning aids : Öğrenme sürecine kolaylık sağlayan kaynaklar. Öğrenme araçları.

Learning algorithm : Öğrenme algoritması.

Learning aptitude : Hızlı ve kolay öğrenmeyi sağlayan içsel güc. Öğrenme anıklığı.

Learning by doing : Yaparak öğrenme. İşçilerin, aynı tür etkinlikleri düzenli olarak yapmaları sonucu verimliliklerinin artması.

Learning disability : Öğrenme güçlüğü. Öğrenme özrü. Normal veya ortalama zeka üstü insanları etkileyen öğrenme veya okuma güçlüğü ile tanımlanan rahatsızlık (disleksi gibi).

Learning play : Belli bir sorunu, konuyu, durumu, ya da doğruyu öğretmek, seyirciye bir dünya görüşü kazandırmak amacıyla yazılmış oyun. örnek : breeht'in öğreti oyunları. Öğreti oyunu.

Learning by heart : Bir konuyu, ya tümüyle ya da bölümlere ayırdıktan sonra belli bir süre içinde yineleyerek ezberleme temeline dayanan bir öğrenme türü. Ezber. Tekrarlayarak öğrenmek. Ezberlemek. Bellemek. Ezberleyerek öğrenme.

Learning disabilities : Öğrenme yetersizliği. Öğrenme özürleri. Normal veya ortalama zeka üstü insanları etkileyen öğrenme veya okuma güçlüğü ile tanımlanan rahatsızlık (disleksi gibi). Öğrenme güçlükleri.

 

Learning readiness : Öğrenme hazırlığı. Belli bir konunun ya da becerinin öğrenilebilmesi için beden, zihin ve duygu bakımından gerekli olgunluğa erişmiş olma.

İngilizce Learnings Türkçe anlamı, Learnings eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Learnings ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Instruction : Açıklama. Eğitim. Bilgisayar, bilişim, eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Reçetenin, ilacın kullanılışı hakkında eczacıya ve aynı zamanda hastaya hitap eden kısmı. Komut. Üzerinde işlem yapılacak işlenenlerle birlikte, bir bilgisayarın yapabileceği temel işlemlerden herhangi birinden oluşan en küçük izlenceleme öğesi. Öğretme. Öğretim.

Language learning : Dil öğrenimi. Dil öğrenme.

Advice : Tavsiye. Nasihat. Ödeme ve alma bildirgesi. Pend. Danışma. Uyarı. Salık. Öğüt.

Incorporation : Ortaklık. Şirketleşme. Katma. Tüzel kişilik kazandırma. Şirket kurma. Şirket. Bir kent yönetiminin, sınırları dışındaki bir yerleşim yerini, yetkili kurul ve örgenlerin vargısıyla, kendi sınırlarının içine alması. Şirket oluşturma. Birleştirme. Ekonomik faaliyette bulunan ve tüzel kişiliğe sahip olan birim.

 

Internalisation : İnternalizasyon. Uluslararasılaşma. İçselleşme. İçsel yapma eylemi veya süreci (ayrıca internalization). İçselleştirme.

Inclined : Mütemayil. İstekli. Eğimli. Yamuk. Eğilimli. Eli yatkın. Yetenekli. Eğik. Yatkın. Yatmış.

Digestion : Özümseme. Besinlerin çeşitli enzimlerle kimyasal olarak parçalanması ile organizma tarafından kullanılmak üzere bağırsak duvarından emilecek duruma getirme. Vücuda alınan besin maddelerinin mekaniksel, enzimatik ve bakteriyel olarak bağırsak mukozasından emilebilecek duruma getirilmesi olayı, hazmetme, digesyon. Hazım. Dijesyon. Doğal özdeklerin ısı, basınç ve kimyasal etkilerle tümden ya da tikel olarak çözünür duruma getirilmeleri. Kavrama. Besinlerin çeşitli enzimlerle kimyasal olarak parçalanmasıyla organizma tarafından kullanılmak üzere bağırsak duvarından emilecek duruma getirilmesi. Hazmetme. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Gen : Doğru bilgi. Doğru haber. Haber. Esk. Tam bilgi. Bilgi vermek. Malumat.

Scholarship : Burslu öğrenim. Alimlik. Burs. Derin bilgi. Kimi öğrencilere orta ya da yüksek öğrenimlerini sürdürebilmeleri için, belli bir süre devlet ya da özel kuruluşlarca ödenen aylık para. Ciddi çalışma.

Educations : Eğitim. Terbiye. Eğitimbilim. Öğretim.

Learnings synonyms : developmental learning, basic cognitive process, committal to memory, tipped, cognisance, internalization, lores, tilted, work, acquisition, comprehension, absorptions, scholarships, carry over, enlightenment, education, dope, geek, atilt, cc, knowledge, transfer, science, memorisation, acquirement, study, transfer of training, enlightenments, wisdoms, fact, lore, letters, conveyances.

Learnings zıt anlamlı kelimeler, Learnings kelime anlamı

Horizontal : Düz. Yatay düzlem. Yatay. Horizontal. Ufka ait. Yerçekimi doğrultusuna dik düzlem. Ufki. Yatay çizgi. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Yatay yerleştir.

Vertical : Dik. Amudi. Yerçekimi doğrultusunda, çevrene dik doğrultuda bulunan. Düşey doğru. Düşey düzlem. Düşey. Düşey katman. Şakuli. Dikey. Eğikliği 90° olan katman.

Contentment : Razı olma. Gönül hoşluğu. Gönül ferahlığı. İktifa. Kanaat. Hoşnutluk. Gönül rahatlığı. Rahatlık. Ferahlık. Memnuniyet.