Lease holder türkçesi Lease holder nedir

Lease holder ingilizcede ne demek, Lease holder nerede nasıl kullanılır?

Lease : Kontratla kiralamak. Bir taşınmazın iyesi ile tutmanı arasında, ödenecek tutmalığı, taşınmazın kullanılış biçimini ve herbirinin karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek üzere yapılan anlaşma, bağıt. Bir çeşit kira bağıtına dayanan ve kiracıyı kendisine bırakılan nesnelerin verim ve gelirini toplamak ve kiralananı gereği gibi işleterek gelir yeteneği ve gücünü azaltmamakla yükümlü kılan gelir. Kiralama. Kiraya vermek. Kira. Tutmanlık. Bir kimsenin, iyesi bulunduğu taşınmazın kullanımını, belirli bir süreyle ve belirli bir para karşılığında bir başkasına bırakmasını anlatan ikili ilişki. Kiralamak. Uzun vadeli finansal kiralama.

Holder : Kulp. Elmen. İçinde bir şey saklanabilen kap. Tutamaç. Sahip. İyesi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan kişi, elde tutan, eldeci. Tutacak. Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kişi. hisse senedini satın alarak elinde bulunduran kişi. Tutucu. Paydaş.

Lease agreement : Kira sözleşmesi.

Lease back : Geri kiralama.

Lease expires : Kira bitişi.

Lease for construction : Yapı yaptıracak olan bir kimse ile yapının yapılmasını üstlenen üstenci arasında yapılan ve yapının taşıyacağı özelliklerle yapım süresini, ödenecek parayı ve öteki ayrıntıları gösteren sözleşme. Yapım sözleşmesi.

 

İngilizce Lease holder Türkçe anlamı, Lease holder eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Lease holder ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Homeowners : Mal sahibi. Ev sahibi. Aile reisi. Evi olan kimse. Konut sahibi. Kiraya veren.

Lodgers : Misafir. Kiracının kiracısı. İkinci müstecir. Pansiyoner.

Charterer : Gemi kiracısı. Gemi kiralayan kimse. Kiralık uçağı kiralayan. Gemi kiralayan. Geminin kiracısı. Taşıtan. Kiralayan taraf. Gemiyi kiralayan.

Homeowner : Konut sahibi. Ev sahibi. Evi olan kimse. Kiraya veren. Aile reisi. Mal sahibi.

Householders : Hane sahibi. Evi yöneten kimse. Evsahibi. Evden sorumlu olan. Ev halkı. Aile reisi. Ev sahibi. Mal sahibi. Kiraya veren.

Lessee : Kiralayan. Kiralama işleminde kiraya konu olan malların kullanım hakkını devralan kişi.

Leasor : Kiralayan kimse. Kiraya veren kimse.

Hirer : Kiralayıcı. Kiralayan. İşe alan. Kirayla tutan kimse. Kira sözleşmesini imzalayanlardan biri. her hangi bir şeyi kira ile tutan kişi. Kiraya veren. İşveren. Patron.

Lease holder synonyms : leaseholder, leaseholders, leasehold, hirers, householder, lodger, leaseholds, leaseman, lessees.