Leasings türkçesi Leasings nedir

  • Satış yerine uzun süreli kiralama yolu.
  • Finansal kiralama.
  • Leasing.
  • Mali kiralama.
  • [#kira Kiralama].
  • Kira.
  • İcare.

Leasings ingilizcede ne demek, Leasings nerede nasıl kullanılır?

Leasing company : Mal sahibinin kiraya konu olan malların kullanım hakkını kiralama işlemlerini kendi adına yürütmek üzere devrettiği veya satın aldığı malları kendi adına kiraya veren şirket. Kiralayan şirket. Kiralama kuruluşu. Kiralama şirketi.

Leasing contract : Kiralamada kiralama kuruluşu ile kiralayanın hak ve sorumluluklarını belirleyen sözleşme. Kiralama sözleşmesi.

Leasing society : Kiralama kuruluşu. Mal sahibinin kiraya konu olan malların kullanım hakkını kiralama işlemlerini kendi adına yürütmek üzere devrettiği veya satın aldığı malları kendi adına kiraya veren şirket.

Land leasing fees : Arazi kiralama fiyatları. Uzun bir süre için gayrimenkul kiralama hakkı veren ödemeler.

Closed end leasing : Kiralama dönemi sonunda kiralanan yatırımın kiraya verene devredildiği ve kiracının yatırıma sahiplik olanağının bulunmadığı finansal kiralama türü. krş. açık uçlu kiralama. Kapalı uçlu kiralama.

Local leasing : Kiralama kuruluşu ile kiralayanın aynı ülke sınırları içinde bulunduğu kiralama. Yurtiçi kiralama.

Financial leasing : Finansal kiralama-leasing-. Finansal kiralama.

 

Domestic leasing : Kiralama kuruluşu ile kiralayanın aynı ülke sınırları içinde bulunduğu kiralama. Yurtiçi kiralama.

Open end leasing : Açık uçlu kiralama. Sözleşmede belirlenen koşullara uyulması halinde kiralama dönemi sonunda kiralanan varlığın mülkiyetinin kiracıya geçtiği finansal kiralama türü. krş. kapalı uçlu kiralama.

Operating leasing : Faaliyet kiralaması. Kira sözleşmesi ile nakil araçları, haberleşme cihazları, televizyon ve bilgisayar gibi malların iktisadi ömründen daha kısa süre için kiralanması. krş. kiralama.

İngilizce Leasings Türkçe anlamı, Leasings eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Leasings ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hires : Ücretle çalıştırmak. Kiralamak. Tutmak. Ücretle tutmak. Kiralık. Kira ile tutmak. İstihdam etmek. (ücret vererek) tutmak. Ücret.

Rentals : Kira bedeli. Kiralık. Kiralık eşya. Kiralık evlerin listesi.

Hiring : İşe alım. İşe alınma.

Fabulous : Efsanevi. Mükemmel. İmkansız. İnanılmaz. Hayal ürünü. Uydurma. Çok güzel. Masal gibi. Şaşılacak. Şahane.

Charming : Cazibeli. Sevimli. Cana yakın. Dilber. Büyüleyici. Büyüleyiş. Gül gibi. Hoş. Çekici. Büyüleme.

Lettings : Kiralanmış daire. Bırakma. Kiraya verme. Bozma.

Leasing : Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının kiralayan tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında bir kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kiralananın ya olduğu gibi geri alınması ya da mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi işlemi. krş. kapalı uçlu kiralama, açık uçlu kiralama. Kiralamak.

 

Attractive : İlgi çekici. Alımlı. İlginç. Çekici. Tanecikleri birbirine yaklaştıran kuvvete ilişkin. Havalı. Sempatik. Göz alıcı. Cazip. Fizik, kimya alanlarında kullanılır.

Booking : Ayırt etme. Yer ayırtma. Rezervasyon yapma. Yer ayırtnm. Tiyatroda önceden yer ayırtma işlemi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Deftere geçirme. Kaydetme. Deftere kaydetme.

Charter : Uçak kiralamak. Taşıt kiralamak. Tanımak (ayrıcalık). Vermek (patent). Kiralamak (uçak veya gemi vb'ni). İmtiyaz vermek. Berat vermek. Tutmak. Patent vermek.

Leasings synonyms : humourous, preeminent, hirings, pleasant, sweet, ingratiating, delightful, rent, lease lend, easy, beautiful, gratifying, let out, admirable, renting, hire out, letting, rental, superior, financial leasing, lease, fab, delicious, hire, humorous, good.

Leasings zıt anlamlı kelimeler, Leasings kelime anlamı

Unpleasant : Fena. Sevimsiz. Hoşa gitmeyen. Çirkin. Antipatik. Hoş olmayan. Nahoş. Sıkıcı. Aynasız. Tatsız.

Ugly : Huysuz. Pis. Aybacar. Aksi. Çirkin. İğrenç. Tatsız. Suratsız. Nahoş. Kötü.

Humorless : Espri anlayışı olmayan. Nükteden anlamayan. Keyifsiz. Şakadan anlamayan.

Leasings antonyms : displeasing, unattractive, inferior.