Lol türkçesi Lol nedir

  • Kahkahalarla gülme (internet kısaltması).
  • Yüksek sesle gülme.

Lol ile ilgili cümleler

English: How dare you speak of love, you who never knew Lola?
Turkish: Lola'yı hiç bilmeyen sen, nasıl aşktan konuşmaya cüret ediyorsun?

English: Lola danced with grace.
Turkish: Lola zerafetle dans etti.

English: Give me a lollipop!
Turkish: Bana bir lolipop ver.

English: Lola abhors Salim's smoking.
Turkish: Lola, Salim'in sigara içmesinden nefret eder.

Lol ingilizcede ne demek, Lol nerede nasıl kullanılır?

Loligo : Kalamar. Mürekkepbalığı familyası. Kafadan ayaklılar (cephalopoda) sınıfından, vücudu uzun ve koni biçiminde, yenen türlerine kalamar denen bir yumuşakça cinsi. Loligo.

Lolium perenne : İngiliz çimi. Çim üzerinde gelişen mantarlarda lolitrem a ve b adlı zehirlerin alınması sonucu özellikle koyunlarda birinci derecede sinirsel bozukluklar, kafa sallama, sallantılı yürüyüş ve şoka neden olan bir zehirlenme. İngiliz çimi zehirlenmesi.

Loll : Boş boş gezinmek. İki seksen uzanmak. Uzanmak. Yayılmak. Aylakça zaman harcamak. Ağzından sarkıtmak. Aylaklık etmek. Sallanmak. Serserilik etmek. Tembelce oturmak.

Loll out : Ağzından dışarı sarkmak (dil). Ağzından dışarı sarkmak. Ağzından sarkıtmak. Aşağı sarkmak.

 

Lolled : Aylaklık etmek. Sallanmak. Serserilik etmek. İki seksen uzanmak. Uzanmak. Tembelce oturmak. Boş boş gezinmek. Aylakça zaman harcamak. Ağzından sarkıtmak. Yayılmak.

Lollies : Şeker. Para. Mangır.

Lollops : İsteksizce gitmek. Boş dolaşmak. Ayağını sürümek.

Lolloping : Boş dolaşmak. İsteksizce gitmek. Ayağını sürümek.

Lolloped : İsteksizce gitmek. Ayağını sürümek. Boş dolaşmak.

Lolling : Yayılma. Yayılmak. Uzanmak. Ağzından sarkıtmak. Tembelce oturmak. Uzanma.

İngilizce Lol Türkçe anlamı, Lol eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Lol ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Mountain : Yığın. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Dağ. Yerkabuğunun çıkıntılı, yüksek; eğimli yamaçlarıyla çevresine egemen ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad. Kuzey dakota eyaletinde şehir. Cebel.

Mint : İcat etmek. Para basmak. Para basım evi. Para kesmek. Para basımevi. Biyoloji, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Darphane. Uydurmak. Ballıbabagiller (labiatae) familyasından, çiçekleri er dişi, çanak yaprakları ışınsal, taç yaprakları tek simetrili, fındıksı tip meyveleri olan, mentol kapsadığı için tıpta kullanılan, ülkemizde 7 türle temsil edilen, çok yıllık, otsu türleri olan bir cins. Basmak (para).

 

Mess : Dağınıklık. Dert. Zor durum. Ask.orduevinin lokanta kısmı. Pisletmek. Karışmak. Karışık yemek. Kötü durum. Asker sofrasında yemek yemek. Bozmak.

Slew : Devir yaptırmak. Döndürmek. Dönmek. Devretmek. Çevirme. Fazla miktar. Yığın. Bataklık arazi. Çok miktar. Çevirmek.

Tidy sum : Düzenli toplam.

Stack : İstif. Yığın. Yığmak. Ek bellek. Çatmak (tüfekleri). Baca. Katlardaki döşemleri birbirlerine bağlıyan düşey boru. Kolon. Egzoz.

Sight : Bakmak. Gözlemek. Düşünce. Görmek. Görüş. Görüş alanı. Göz erimi. Nişan almak. Manzara. İbraz etmek (çek vb.).

Hatful : Çok fazla miktarda. Şapka dolusu.

Wad : Tomar yapmak. Tapa. Tıkaç. Pamukla doldurmak. Deste. Tıkamak. Demet. Vatka koymak. Tıpa. Tutam.

Raft : Radye. Salla taşımak. Sal. Radye temel. Salla gitmek. Sala binmek. Şişme (cankurtaran) bot. Taban döşek. Sal kullanmak. Kereste ve diğer yüzer malzemelerden yapılma düz ve yüzer su taşıtı.

Lol synonyms : quite a little, large indefinite quantity, nurse log, large indefinite amount, good deal, great deal, torrent, passel, peck, spate, muckle, heap, inundation, flock, deluge, pile, batch, saw log, mickle, mass, plenty, wood, pot, deal, laughing out loud, haymow, flood.

Lol zıt anlamlı kelimeler, Lol kelime anlamı

Loud : Sesli. Cart (renk). Yüksek sesle. Gürültüyle. Patırtılı. Cırtlak. Gürültülü. Abartılı. Kaba. Parlak.

High : Lise. Zirve. Direnmek. Öfkelenmek. Büyük vites. Kabarmak. Yüksek yer. Pikap. Uçma. Necip.

Superior : Üst (rütbe). Daha kuvvetli. Kibirli. Üst. Üstteki. Üstün nitelikli. Üstün kimse. Satırın üstüne basılmış. İlgisiz.