Long ago türkçesi Long ago nedir

  • Çok eskiden.
  • Uzun zaman önce.
  • Uzun süre önce.
  • Çok önce.
  • Uzun bir zaman önce.

Long ago ile ilgili cümleler

English: How long ago did you move here?
Turkish: Ne kadar süre önce buraya taşındın?

English: How long ago did Ali move to Boston?
Turkish: Ali ne kadar zaman önce Boston'a taşındı?

English: How long ago did the bus leave?
Turkish: Otobüs ne kadar süre önce ayrıldı?

English: How long ago did you get here?
Turkish: Ne kadar süre önce buraya geldin?

English: How long ago did Ali leave?
Turkish: Ali ne kadar süre önce gitti?

Long ago ingilizcede ne demek, Long ago nerede nasıl kullanılır?

Long : Uzun. Hasret kalmak. Hasret olmak. Susamak. Gözlemek. Can atmak. Arzu etmek. Özlemini çekmek. Hasretini çekmek. Özlemek.

Ago : Önce. Evvel.

Long account : Aracı tarafından tutulan mal ve taşınır değerler sayışımı. Komisyoncu hesabı. Aracı sayışımı.

Long after a friend : Bir dostun özlemini çekmek.

Long before then : Ondan çok önce.

Long binary data : Uzun ikili veri.

İngilizce Long ago Türkçe anlamı, Long ago eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Long ago ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Days of yore : Eski günler. Uzun zamandır. Geçip giden günler.

 

Erelong : Hemen. Süratle. Derhal. Çabuk. Çok geçmeden. Şimdi.

In olden days : Geçen zamanlarda. Yıllar öncesinde. Önceden. Eski günlerde. Eskiden.

A long while ago : Epey zaman önce.

Years ago : Seneler önce. Uzak geçmişte. Yıllar önce.

Lang syne : Eskiden. Geçmiş zaman. Eski günler. Bir zamanlar. Geçmiş. Eski zaman. Geçmişte.

A long time ago : Uzun bir süre önce. Çok zaman önce. Çoktan. Çok uzun zaman önce.

In days of yore : Eskiden. Vaktiyle. Bir zamanlar.

Of old : Eski. Eski zamanlarda. Geçmişte. Eskiden. Geçmişteki. Uzun süredir. Çok önceleri. Eskiden kalma.

Long ago synonyms : far back, the distant past, langsyne, langsynes, yonks, year in year one.