Magnet core türkçesi Magnet core nedir

  • Fizik alanında kullanılır.
  • Bir akım kangalının uyardığı mıknatıssal alanın yeğinliğini artırmak için, içine yerleştirilen yumuşak demirden çekirdek.
  • Mıknatıs çekirdeği.

Magnet core ingilizcede ne demek, Magnet core nerede nasıl kullanılır?

Magnet : Elektrikli mıknatıs. Bir elektrik akımı üzerinde kuvvet etkisi ile kendini belli eden ve demir mıknatıssal tozları çekebilen demir ya da çelik nesne. Demirkapan. Mıknatıs. Nebraska eyaletinde yerleşim yeri. Fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Komşu cisimde bir mıknatıslı alan oluşturan cisim.

Core : Öz. Bilişim, fizik, madencilik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Havuç. Göbek. Çekirdek. Meyve göbeği. Dolgu. Eşelek. Ortasmdan geçen okuma/ yazma telinden belli bir yönde akım geçirildiğinde belli bir yönde mıknatıslanan ve bu durumunu, telden ters yönde bir akım geçirilmedikçe koruyan, olabildiğince küçük boyutlarda, halka biçiminde, bilgisayar ana belleği olarak kullanılan çekirdek belleği oluşturan mıknatıslı öğe. Çekirdeğini çıkarmak.

Magnet keeper : Manyetik şönt.

Magnet o electric induction : Mıknatıssal irkilim. Mıknatıssal akının değişimi ile yük-süren kuvvet oluşumu.

Magnet steel : Mıknatıs çeliği.

 

Magnet wire : Bobin teli.

İngilizce Magnet core Türkçe anlamı, Magnet core eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Magnet core ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absorption loss : Absorpsiyon kaybı. Soğurum yitimi. Soğurma kaybı. Bir ortamdan geçen ya da bir ortamın yüzeyinden yansıyan bir erke türünün bir kesiminin başka bir erkeye dönüşerek yitimi. Emme kaybı. Emme yitiği. Emme yitmesi.

Magnetic core : Mıknatıslı göbek. Manyetik çekirdek.

Abnormal reflection : Üşeryuvar (iyonosfer) katmanının dönüşül sıklığının üstündeki telsiz dalgalarının yansıması. Olağandışı yansıma.

Acoustic feedback : Ses geribeslemesi. Akustik geribesleme. Hoparlör geri beslemesi. Bir ses aygıtı çıktısının birazının aygıtın girdisine ulaşarak çıktıyı etkilemesi.

Abcoulomb : Saltık coulomb. Cgs sisteminin elektromanyetik birimi. Saltık birimler dizgesindeki elektrik yükü birimi. On kulon. Abkulon.

Absorptivity : Emme yetkesi. Soğurabilirlik. Yutuculuk. Emme sığası. Soğurganlık. Yutma katsayısı. Emicilik. Emme kapasitesi. Soğurma katsayısı.

Absolute units : Salt birimler. Temel kütle. Saltık birimler. Temel birimler olarak uzunluk, zaman ve kütleyi alan birimler kümesi.

 

Abampere : Saltık birim dizgesindeki elektrik akımı yeğinliği birimi. On amper. 10 ampere eşit akım birimi. Saltık ampere. 10 amper birim. On amperlik çıngı cereyan birimi.

Absorption band : Soğurum kuşağı. Bir soğurum izgesinde belirtken karanlık bir kuşak. Soğurma bandı. Absorpsiyon bandı.

Absolute zero : Salt sıfır. Mutlak sıfır noktası (eksi 273 derece santigrat). Saltık sıcaklık ölçeğinde sıfır noktası : -273°c. Mutlak sıfır. Saltık sıfır.

Magnet core synonyms : absorptiometer, absorption edge, absolute magnitude, absolute concentration, accumulation coefficient, accelerometer, acoustic absorptivity.