Manginess türkçesi Manginess nedir

Manginess ingilizcede ne demek, Manginess nerede nasıl kullanılır?

Mangier : Cimri. Uyuz. Pinti. Pis. Perişan. İğrenç. Tiksinti veren.

Mangiest : Uyuz. Cimri. Pinti. Tiksinti veren. Pis. İğrenç. Perişan.

Mangily : Cimrilikle. Cimrice.

Glomangioma : Glomanjiyom. Ayakların uç kısımlarında kan akışını ve sıcaklığını kontrol eden ve glomus cisimciği adı verilen küçük arteryovenöz anastomozlardan kaynaklanan, küboidal glomus hücreleriyle anjiyomatöz damar boşluklarından oluşan pembemsi renkte ağrılı iyicil tümör, glomus tümörü.

Hemangioblast : Mezodermden kaynaklanan, damarların oluşumunu sağlayan embriyonik hücre. Hemanjiyoblast.

Hemangiopericytoma : Hemanjiyoperisitoma. Hemanjiyoperisitom. Kılcal damarların duvarındaki perisit adı verilen küçük embriyonik hücrelerden köken alan, damarların çevresinde helezon biçiminde üremeler ve tümör hücrelerinin oluşturduğu parmak izi görünümüyle belirgin, evcil hayvanlardan sadece köpek ve kanatlılarda görülen, damardan zengin ve iğ biçiminde hücrelerden oluşan, sıklıkla nükseden bir çeşit tümör. Bir çeşit yumuşak doku tümörü.

Malignant hemangio endotehelioma : Hemangiyosarkom. Kötücül hemangiyoendotelyom.

Hemangiosarcoma : Hemanjiyosarkom. Bir çeşit habis yumuşak doku sarkomu. Kan damarı endotel hücrelerinden köken alan, uzun ve küt biçimli anaplastik endotelle döşeli damar boşluklarından oluşan ve elektron mikroskobik olarak weibel-palade cisimcikleri içeren, sıklıkla metastaz yapan, damarların yırtılması sonucu kanamalara ve ölüme neden olabilen, özellikle yaşlı alman kurt köpeklerinde sıklıkla görülen kötücül tümör, anjiyosarkom, kötücül hemangoendotelyom. Hemanjiosarkom.

 

Hemangioblastoma : Hemanjiyoblastom. Hemanjioblastom. Beyinde özellikle meninks kılcal damarlarındaki anjiyoblastlardan köken alan damar tümörü. Hemanjiyoblastoma.

Hemangioma : Yeni oluşmuş ve bir araya gelmiş kan damarlarından oluşan, en çok deri ve dalakta, ender olarak da kemikte yerleşim gösteren, damara göre atardamar, toplardamar veya kılcal damarlardan köken alan iyicil damar tümörü. kanatlılarda lökoz virüsü tarafından da oluşturulur. Anjiyom. Kan damarlarında doğan urlar. Hemanjiyom. Hemanjiyoma. Damar uru. Damarsal selim bir tümör. Kan damarlarında doğan urlar (tıp veya medikal terimi).

İngilizce Manginess Türkçe anlamı, Manginess eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Manginess ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Avarices : Tamah. Hasislik. Hırs. Tamahkarlık. Bahilik. Para hırsı. Tul-u emel. Servet tutkusu. Para tutkusu.

Shabbiness : Süflilik. Adilik. Pejmürdelik. Kılıksızlık. Alçaklık. Eski püskülük. Eskilik.

Niggardliness : Hasislik.

Illiberality : Dar görüşlülük. Bağnazlık. Eli sıkılık. Bilgisizlik.

Miserliness : Tamahkarlık. Para hırsı. Paragözlük. Hasislik. Pintilik.

 

Parsimoniousness : Pintilik.

Avarice : Servet tutkusu. Açgözlülük. Hasislik. Hırs. Para hırsı. Bahilik. Tamah. Para tutkusu. Tul-u emel.

Parsimony : Tutumluluk. Eldarlığı. Pintilik. Hasislik. Aşırı tutumluluk.

Costiveness : Peklik. Kabızlık. Pintilik. Temelli olarak.

Closeness : Sıkılık. Sıklık. Havasızlık. Darlık. Sıkışıklık. Yakınlık. Tahminde yakınlık. Gizlilik. Kapalılık.

Manginess synonyms : meanness, nearness, sleaziness, seediness, greediness, raggedness, inelegance, cheese paring, niggardness, penny pinching.

Manginess zıt anlamlı kelimeler, Manginess kelime anlamı

Elegance : Şıklık. Zarafet. Zerafet. Zariflik. İncelik. Güzellik.

Manginess ingilizce tanımı, definition of Manginess

Manginess kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The condition or quality of being mangy.