Manlier türkçesi Manlier nedir

  • Mertlik.
  • Erkeğe yakışır şekilde.
  • Yiğit.
  • Erkek gibi.
  • Erkeğe yakışan.
  • Erkek.
  • Erkekçe.
  • Erkeksi.
  • Adamsı.
  • Mert.

Manlier ingilizcede ne demek, Manlier nerede nasıl kullanılır?

Womanlier : Daha kadınca.

Manliest : Erkeğe yakışır şekilde. Adamsı. Erkekçe. Erkeğe yakışan. Erkek gibi. Erkeksi. Yiğit. Mertlik. Erkek. Mert.

Womanliest : En kadınsı.

Manlike : Yiğit. Erkeğe yakışır. Erkek gibi. Erkekçe.

Manliness : Erkeksilik. Mertlik. Erkeklik. Adamlık. Erlik. Yiğitlik.

Sportsmanlike : Sportmence. Sportmen. Centilmence. Sportmenliğe yaraşan.

Seamanlike : Denizci gibi. Denizcilere özgü. Gemici gibi. Denizcilik gösteren.

Humanlike : İnsan gibi. İnsanımsı. İnsana benzeyen. İnsan benzeri.

Ungentlemanlike : Kaba. Centilmence olmayan.

Gentlewomanlike : Kibar bayan gibi. Hanımefendice. Hanım hanım.

İngilizce Manlier Türkçe anlamı, Manlier eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Manlier ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Braveries : Babayiğitlik. Keleşlik. İhtişam. Şecaat. Yiğitlik. Alplık. Gösteriş. Cesurluk. Görkem.

Gameness : Cesaret. Cesaretlilik. Yiğitlik. Yüreklilik. Cesurluk.

Property : Hususiyet. Bilgisayar, fizik, kimya, ekonomi, tiyatro, sosyoloji alanlarında kullanılır. Sahne elbiseleri. Eşya. Birey, aile, akraba ya da toplulukların, ilgili oldukları toplumun anlayış ölçülerine uygun bir biçimde üzerlerinde hak iyesi oldukları özdeksel ve tinsel öğelerin tümü. Özelge. Bina, ev, toprak parçası, yer gibi taşınmaz mallar. iyelik konusuna girebilen gerçek eşya ile hakların tümü. Mülkiyet. Durağan değer. Sahne eşyaları.

 

Touch : Yetmek. Yetenek. Eline su dökmek. Bağlantı. Ellemek. Değme. Duygulandırmak. Dokunma. Dokunma duyusu. Temas.

Response : Sorumluluk. Cevap. Müdahale. Yansıma. Karşıyanıt. Bir gözlem aracında yer alan sorulara ya da sınarlara alınan ve bir bilgi içeriği olan sözlü ya da eylemli karşılık. Yanıt. Uyarım. Cemaatin papazdan sonra tekrarladığı ilahi. Ses verme (motor).

Bulldog : Büyük çaplı tabanca. Cesur. Buldok. Büyük tabanca. Buldog. İngiltere’de çıkarılan yabancı tahvil.

Husbanded : Koca. Hayat arkadaşı. İdareli kullanmak. Refik. İdare etmek. Eş. Zevç. Efendi. Gelecek zamana kalması için kullanmamak.

Cobby : Yürekli. Canlı. Cesur. Neşeli.

Masculines : Erkeklik. Erkeksilik. Eril. Eril sözcük. Erkeğe özgü. Eril cins. Erkeklere özgü. Maskülen.

Gent : Bey. Centilmen. Genç adam. Delikanlı.

Manlier synonyms : baseball manager, tennis coach, hockey coach, artistic style, baseball coach, husbanding, he, bods, brave man, chivalric, jack, daredevil, wise, red blooded, fashion, way, hoydenish, brave, braver, basketball coach, chivalry, mode, trainer, fit, courageous, butch, style, lifestyle, bravest, males, masculinity, straight as a die, handler.

 

Manlier zıt anlamlı kelimeler, Manlier kelime anlamı

Courtesy : İncelik. Kadınlara özgü dizleri bükerek öne doğru eğilip selam verme hareketi. Nezaketen parasız verilen şey. Sarayda görgü kuralları. İltifat. Nezaket. Teveccüh. Dizleri bükerek yapılan selamlama hareketi. Hürmet. Kibarlık.

Discourtesy : Kabalık. Saygısızlık. Nezaketsizlik.

Formality : Resmiyet. Biçinti. Adet. Usul. Formalite. Resmilik. Muamele. Teklif. Tören. Biçimcilik.

Manlier antonyms : informality, feminine.