Materialists türkçesi Materialists nedir

Materialists ingilizcede ne demek, Materialists nerede nasıl kullanılır?

Materialist : Maddeci. Özdekçi. Materyalist.

Materialistic : Özdekçi. Maddeciliğe ait. Maddi. Maddiyatçı. Maddeci. Materyalist.

Materialistic epistemology : Bilginin doğal özelliğini, temel ve ölçütleri ile sınırlarını özdekçilik anlayışına göre açıklayan bilgi kuramı. Özdekçi bilgi kuramı.

Materialistically : Maddeci bir biçimde. Materyalist olarak.

Nonmaterialistic : Maddeciliğe ait olmayan. Özdeksel olmayan. Maddi olmayan. Materyalist olmayan.

Historical materialism : Tarihi materyalizm. İnsan topluluklarının tarihsel gelişim süreci içinde toplumsal gelişmenin genel yasalarını ve bunların gerçekleşme biçimlerini inceleme alanı. 2-toplumsal gelişmenin son çözümlemede üretim güçlerince belirlendiğini öne süren öğreti. Tarihsel materyalizm. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Tarihsel özdekçilik. Tarihsel maddecilik. Tarih üzerinde etkili olan faktörün ekonomik olduğunu savunan görüş. İnsanların bilincini belirleyen toplumsal varlıklarıdır savından hareketle tarihsel gelişmenin maddeci bir açıklamasını veren ve bu gelişimin yasalarını ortaya koyarak buna uygun bir kuram oluşturan, karl marx ve friedrich engels’in çalışmalarına dayanan yaklaşım.

 

Materialisation : Maddileştirme. Gerçekleşme.

Materialising : Hayata geçirmek. Maddileştirmek. Cisimleşmek. Gerçekleşmek. Gerçeğe dönüştürmek. Peydahlanmak. Cisimlenmek. Görünmek (hortlak veya ruh). Somutlaştırmak. Maddileşmek.

Dematerialisation : Fiziksel bir objenin parapsikolojik görüntüsünü kaybetmesi (dematerialization olarak da yazılır). (britanya ingilizcesi) manevileşme veya manevileştirme. Şeklini kaybetme. Görünürdeki maddeyi kaybetme. Hisse senedi vb gibi sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi.

Materialise : Maddileşmek. Somutlaştırmak. Cisimleşmek. Cisimlenmek. Gerçekleşmek. Maddileştirmek. Hayata geçirmek. Gerçeğe dönüştürmek. Peydahlanmak. Görünmek (hortlak veya ruh).

İngilizce Materialists Türkçe anlamı, Materialists eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Materialists ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Material : Materyal. Malzeme. Maddesel. Bedensel. Gereç. Bez. Özdeksel. Maddi. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek.

Materialize : Cisimlenmek. Görünmek (hortlak veya ruh). Maddileşmek. Gerçekleştirmek. Cisimleşmek. Somutlaştırmak. Cisimleştirmek. Peydahlanmak. Maddileştirmek. Gerçekleşmek.

Appear : Bulunmak. Gözükmek. İzlenimini vermek. Türemek. Boy göstermek. Belli olmak. Ortaya çıkmak. Benzemek. Gelmek.

Come about : (gemi) dönmek veya yön değiştirmek. Meydana gelmek. Volta etmek. Olay (bir yerde) geçmek. Çıkmak. Olmak. Doğmak.

Go on : Sürmek. İleri gitmek. Olmak. Dırdır etmek. Yanmak. Sürdürmek. Güvenmek. Davranmaya devam etmek (belirli bir şekilde). Devam etmek. Yer almak.

 

Hap : Tesadüf etmek. Tesadüf. Olmak. Rastlamak. Rastlantı. Meydana gelmek. Baht. Şans. Rastgelmek.

Worldly : Dünya zevklerine düşkün. Maddi. Maddecilik. Dünyevi. Pişkin. Dünyasal.

Worldly minded : Dünyaperest. Bu dünyayla ilgili.

Philistinism : Kültürsüzlük veya sanata ve öğrenmeye karşı duyarsızlık. Materyalizm. Eğitimsizlik. Cahillik ve zevksizlik. Etik değerlere aldırmaksızın zenginlik ve varlık tutkusu.

Materialists synonyms : materialist, occur, fall out, come out, materialistic, take place, desire, pass off, happen, pass.

Materialists zıt anlamlı kelimeler, Materialists kelime anlamı

Dematerialize : Manevileşmek. Maddesel olmaktan çıkmak. Maddesel olmaktan çıkarmak. Kaydileştirmek. Şeklini kaybetmek.

Dematerialise : Şeklini kaybetmek (dematerialize olarak da yazılır). Manevileşmek. Maddesel olmaktan çıkarmak. (britanya ingilizcesi) manevileşmek veya manevileştirmek. Görünürdeki maddeyi kaybetmek. Maddesel olmaktan çıkmak. Kaydileştirmek. Şeklini kaybetmek.

Unworldly : Bu dünya ile ilgili olmayan. Toy. Uhrevi. Saf. Tinsel. Manevi. Ruhani.