Meliorations türkçesi Meliorations nedir

Meliorations ingilizcede ne demek, Meliorations nerede nasıl kullanılır?

Ameliorations : İmar ve ihya etme. İyileştirme. Islah. Düzelme. Ameliyorasyon. Anlam yücelmesi. Tadil. Düzeltme. Gelişme. İyileşme.

Melioration : Islahat. İyilenme. İyileşme. İmar işleri. Düzeltme. Islah. İyileştirme.

Amelioration : Düzeltme. Ameliyorasyon. Anlam yücelmesi. İyileştirme. İmar ve ihya etme. Düzelme. Gelişme. İyileşme. Tadil. Islah.

Soil amelioration : Toprak ıslahı.

Meliorating : İyileşmek. İyileştirmek. Düzelmek. Düzeltmek.

Ameliorator : Düzelten kimse. Yenileyici. Yenilikçi.

Meliorate : Düzeltmek. Düzelmek. İyileştirmek. İyileşmek. Islah etmek.

Ameliorates : İyileştirmek. Düzeltmek. Abat eylemek. Islah etmek. İyileşmek. Gelişmek. Düzelmek. Geliştirmek. Ondurmak.

Meliorative : Yükseltici. Düzeltici. Anlam iyileşmesi. İyileştirici. Islah eden. Yücelten. Kötü anlamlı bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazınması olayı: et.’de çok defa yablak «kötü, fena» kelimesi ile birlikte kullanılan yabız yablak «kötü, fena» anlamından xvı. yüzyıldan sonraki gelişme ve ses değişmesi ile bugün tt.’de yavuz şekline ve «iyi, yiğit, kahraman» anlamlarına dönüşmüş olması gibi. yavuz sultan selim; o yavuz adamdır vb. yahşı «iyi» kelimesinin zıt anlamlısı olan yaman «kötü» kelimesindeki anlam iyileşmesi de yavuz’a paralel bir gelişme göstermiştir. aynı gelişme et. emgek «ızdırap, eziyet, mihnet» emgek emgenmek «acı çekmek, ızdırak çekmek» kelimesinden değişen emek «çekilen zahmet, herhangi bir iş için gösterilen özen, harcanan beden ve kafa gücü» kelimesi için de söz konusudur: bu gelişmede onun büyük emeği vardır vb. İyileştiren. Düzelten.

 

Meliorates : İyileştirmek. Düzelmek. Düzeltmek. İyileşmek.

İngilizce Meliorations Türkçe anlamı, Meliorations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Meliorations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Amendments : Yasa değişikliği. Değişiklikler. Yasayı değiştirme.

Adjusting : Düzeltilme. Ayarlama. Ayar. Düzeltici. Ayarlayan. Ayarlayıcı.

Breakthrough : Yenilik. Buluş. Bilimde büyük buluş. Dönüm noktası. Cepheyi yarıp geçme. Kısıtlamalara karşı istisnalar. İlerleme. Çığır açan buluş. Büyük buluş.

Checkout : Kontrol. Hata ayıklama. Çıkış işlemi. Ödeme yeri. Ayrılma. Kasa. Hata bulma. Çıkış.

Correcting : Tashih etme. Düzelten. Cezalandırma.

Betterment : Düzelme. Değerlenme vergisi. Taşınmazı iyileştirme. Verimini yükseltme. Şerefiye. Kamunun karar ve etkinlikleri sonucunda, belli bir yerdeki taşınmaz malların artan değerleri üzerinden yerel yönetimlerin aldığı bir tür taşınmaz vergisi. bk. değer artış vergisi. İyileşme.

 

Breeding : Hayvancılık. Kesit. Görgü. Evcil hayvanlar yetiştirerek onların her çeşit ürünlerinden, kimilerinin de güçlerinden yararlanmayı amaçlayan ve geniş anlamda tarımsal yaşamın bir kolu sayılan etkinlik. Terbiye. Yetiştirme. Erkek hayvanın dişiyle çiftleşmesi, çiftleştirme. Görgü kuralları. Kimi ışınetkin özdeklerin zincir tepkimeleri sonunda, kendilerinden daha çok bölünür özdekler üretmeleri. Kuluçka.

Breedings : Kesit. Üreme. Terbiye. Yavrulama. Doğurma. Üretme. Yetiştirme. Görgü kuralları. Edep.

Curation : Kür. Tedavi.

Improvements : Bir mülkün bakım veya tamir yapılması yerine düzenli bir şekilde iyileştirilmesi giderleri. (finans) ıslahat giderleri. Ana toprağa kalıcı olarak bağlı obje. İyileştirme giderleri.

Meliorations synonyms : improving, ameliorations, chastening, drift, reclamation, corrections, adjustments, debugging, breakthroughs, amelioration, correction, public housing, reforms, improvement, melioration, enhancement, curing, reclamations, correctional, amends, amendment, conditioning, correct, adjustment, checkouts, healing, reform, bonification.

Meliorations zıt anlamlı kelimeler, Meliorations kelime anlamı

Decline : Düşmek. Satakda mal, pay belgiti, para kambiyo ve benzerleri geçer değerlerindeki düşüş. Alçalmak. Çekilmek. Eğimi olmak. Çevirmek. Alçalma. Zayıflamak. Çekmek (dilbilgisi terimi). Reddetmek.