Metrelik nedir, Metrelik ne demek

Metrelik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Uzunluğu herhangi bir metre olan

"Metrelik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Üç metrelik kumaş."

Metrelik kısaca anlamı, tanımı:

Santimetrelik : Dalga boyu bir ile on santimetre arasında değişen radyo dalgaları gölgesi. Belli bir santimetre uzunluğunda olan.

Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi. Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı.

Herhangi : Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

Bir : Aynı, benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Beraber. Sayıların ilki. Ancak, yalnız. Tek. Sadece. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bir kez. Bu sayı kadar olan. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda.