Mevla nedir, Mevla ne demek

Mevla; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Tanrı
  • Efendi, sahip, malik.

"Mevla" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bakalım Mevla'm neler eyler, ne eylerse güzel eyler." - R. H. Karay

Yerel Türkçe anlamı:

Mevlâ, Allah

Mevla tanımı, anlamı:

Mevlasını bulmak : İstediğini elde etmek.

Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Efendi : Görgülü, nazik, kibar. Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse. (efe'ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz. Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan. Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan. Koca. (efe'ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü.

Sahip : Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse.

Malik : Sahip, iye.

Mevlak : Ateş küreği.

Mevlana : (mevlâ:na:) Bir erkek ismi olarak anlamı; “ “Efendimiz” anlamında kullanılan bir ad. Hazret anlamında bir san.”

 

Mevla ile ilgili Cümleler

  • Mevlana'nın Mesnevisini okumalısın.
  • Ali, Mevlana'nın Mesnevisini asıl metninden okuyabilmek için Farsça öğrendi.
  • Mevlana ile Şems'in hikayesini bilir misin orada da herkes Şems'i suçluyordu.
  • ''Nehir gibidir insan,sadece yüzeysel bilinir; derinliklerinde ne saklar, ne fırtınalar kopar söylemez. Sadece sessizce akar, gider.'' Mevlânâ Celâleddîn-î Belhî Rûmî
  • Mevlana ile Şems'in dostlukları uzun sürmedi çünkü herkes her konuda Şems'i suçladı.

Diğer dillerde Mevla anlamı nedir?

Almanca'da Mevla : Gott