Mevlevi pilavı nedir, Mevlevi pilavı ne demek

  • Kemiksiz koyun etinin hafifçe pişirilmesinden sonra nohut, kestane, havuç, soğan, yağ, fıstık ve pirinçle karıştırılıp kısık ateşte hazırlanan bir pilav türü

Mevlevi pilavı tanımı, anlamı:

Mevlevi : Mevlevilik tarikatına bağlı kimse.

Pilav : Pirinçten, bulgurdan veya kuskustan yapılmış olan bir yemek.

Kemiksi : Kemiği andıran, kemiğe benzeyen, kemik gibi, kemiğimsi.

Koyun : Kollar arası, kucak. Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries). Göğüsle giysi arası. Koruyucu, şefkatli çevre. Verilen buyruklara uyan, kendi kişiliğini gösteremeyen kimse.

Hafif : Gücü az olan, belli belirsiz. Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek). Kalınlığı veya yoğunluğu az olan. Sıkıntısız, ferah, rahat olarak. Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı. Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa. Etkisi az olan, sert karşıtı. Güç veya yorucu olmayan, kolay. Önemli olmayan. Çok dik olmayan (sırt, yokuş).

Pişirilme : Pişirilmek işi.

Nohut : Bu bitkinin bol nişastalı, yuvarlak tanesi. Baklagillerden, ana yurdu Akdeniz kıyıları olan, birleşik telek yapraklı, çiçekleri sarımtırak renkte, tanesi baklamsı bir bitki (Cicer arietinum).

Kestane : Kestane rengi. Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 metre kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sativa). Bu ağacın yenebilen kabuklu meyvesi.

 

Havuç : Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen, iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen (Daucus carota).