• Süt sağmak.
 • Çekmek.
 • Sömürmek.
 • Yolmak.
 • Biyoloji alanında kullanılır.
 • Sağmak.
 • Süt.
 • Faydalanmak.
 • Memeli hayvanlarda yeni doğan yavrunun beslenmesi için süt bezlerinden salgılanan besin maddesi. bazı bitkilerin süt renginde ve kıvamında özel sıvısı.
 • Süt vermek (inek).
 • Sağmak (inek).
 • Sütümsü madde.
 

Milk ile ilgili cümleler

English: Ali often drank chocolate milk when he was a kid.
Turkish: Ali bir çocukken sık sık çikolatalı süt içerdi.

English: Ali gave some milk to the cat.
Turkish: Ali kediye biraz süt verdi.

English: Ali doesn't like milk in his coffee.
Turkish: Ali kahvesinde sütü sevmiyor.

English: Ali drinks milk every morning.
Turkish: Ali her sabah süt içer.

English: A liter of milk contains about thirty grams of protein.
Turkish: Bir litre süt yaklaşık otuz gram protein içerir.

Milk ingilizcede ne demek, Milk nerede nasıl kullanılır?

Milk abscess : Süt apsesi.

Milk acid bacteries forming in silages : Silajlarda süt asidi bakterilerinin oluşumu. Yeşil yemlerin soldurularak ve parçalanarak oksijensiz ortam, uygun ısı, ph ve karbonhidratça zengin ortamla laktik asit bakterilerinin ortama hakim olması.

Milk and water : Tatsız-tuzsuz. Çekilmez. Değersiz. Yavan. Tatsız.

Milk bar : Al-götür yiyecekleri satan dükkan. Süt ürünleri dükkanı. Süt ve süt ürünleri satan dükkan.

Milk bottle : Süt şişesi.

Milk chocolate : Sütlü çikolata.

Milk fistula : Süt fistülü. Meme başında biçimlenen bir yırtık aracılığıyla sütün dışarı çıkması, meme başı fistülü.

Milk drug residue : Sütte ilaç kalıntısı. İlaç kalıntısı.

Milk calves anemia : Demir yetersizliği. Süt buzağılarının anemisi.

Milk cow : Süt sığırı. Süt ineği. Sağmal inek.

İngilizce Milk Türkçe anlamı, Milk eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Milk ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Deflower : Çiçeklerini koparmak. Koparmak. Kanına girmek. Kızlık zarı bozmak. Bekaretini bozmak. Harap etmek. (güzelliğini vb) bozmak. Çiçeklerini yolmak. Kızlık bozma.

Drink : Şerefine içmek. Emmek. İçkiye harcamak. Yutmak. İçmek. İçki. Buyurmak. Alkol almak. Bitirmek. İçki içmek.

Condensed milk : Yoğun süt. Kondense süt. Konsantre süt. Teksif edilmiş süt. Koyul aştın imiş süt. Düşük atmosferde, süt suyunun buharlaştırılması ve belli oranda sofra şekeri eklenmesiyle elde edilen yoğunlaştırılmış süt ürünü, şekerli konsantre süt, tatlandırılmış koyulaştırılmış süt. Koyulaştırılmış süt. Şekerli konsantre süt. Suyunun çoğu alınmış olan süt.

Make capital out of : -den yararlanmak. Birinden faydalanmak. -den çıkar sağlamak. Çıkar temin etmek. Çıkar sağlamak. İstifade etmek. Basamak olarak kullanmak.

Trade on : Üzerinde spekülasyon yapmak. Bir şeyi kendi yararına kullanmak.

Abambulacral area : Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi. Abambulakral bölge.

Latex : Bitki sütü. Kauçuk türü bitkilerin öz suyu. Kauçuk ham maddesi. Aglütinasyon reaksiyonlarında, eriyebilir protein veya polisakkarit moleküllerine bağlanmış ve aglütinasyonun varlığının ortaya konulmasına yarayan sentetik partiküller. Lateks. Bitki, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ham kauçuk. Kauçuk hammaddesi. Kauçuk sütü. İç mukavemet reçinesi.

Accite : Celbetmek. Cezbetmek. Mahkemeye çağırmak.

Milked : Sütü sağılan.

Unreels : Rolik açmak. Makaradan çözülmek. Makaradan çözmek. Sağlak.

Milk synonyms : cows' milk, low fat milk, scalded milk, goats' milk, dry milk, semi skimmed milk, certified milk, yak's milk, absorb, capitalizes, attracts, wind off, aardvark, rived, abo blood groups system, pulled, pulls, sponge off, attract, plucked, make use, appeal, powdered milk, cash in on, capitalize, toy with, sweat, gala, strip, plucks, allured, bleed, presume on.

Milk zıt anlamlı kelimeler, Milk kelime anlamı

Whole milk : Tam yağlı süt. Tam süt. Doğal bileşimli süt. Bileşiminde bulunan ögelerden hiçbirine dokunulmamış süt, doğal bileşimli süt. Kaymaklı süt. Saf süt.

Skim milk : Yağsız süt. İmansız süt. Az yağlı süt. Kaymağı alınmış süt. Kaymak altı.

Take away : Ortadan kaldırmak. Paket yaptırıp götürmek. Götürmek. Elinden almak (bir hakkı). Çıkarmak. Dışarıya çıkarmak. Almak. Alıp götürmek. Çekmek (desteği). Kaldırmak.

Milk ingilizce tanımı, definition of Milk

Milk kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A white fluid secreted by the mammary glands of female mammals for the nourishment of their young, consisting of minute globules of fat suspended in a solution of casein, albumin, milk sugar, and inorganic salts. To draw or to yield milk. To draw or press milk from the breasts or udder of, by the hand or mouth. To draw or to yield milk. To withdraw the milk of.

Milk ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Milk kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Milk ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Milk anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Milk ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
 • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
 • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
 • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
 • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...