Montages türkçesi Montages nedir

Montages ingilizcede ne demek, Montages nerede nasıl kullanılır?

Montage film : Daha önce çevrilmiş belgesel türdeki filmlerin kurgu yardımıyla belirli bir anlayışa göre düzenlenmesinden oluşan film çeşidi. Derleme film. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Montage of attractions : İzleyicide vurucu bir etki yaratmak amacıyla çarpıcı çekimlerin dizilenmesiyle sağlanan kurgu; tepkeler üzerine kurulur; konunun doğal akışından kaynaklanan simgeleri kullanır. Çarpıcı kurgu. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Audio visuel montage : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kurguda filmin yalnızca görüntü bölümünün ele alınmasıyla yetinilmeyerek, ses ile görüntü arasında, eşlemeden ayrı, örgensel bir bağın gerçekleştirilmesine dayanan kurgu. Görsel-işitsel kurgu.

Rhythmic montage : Tartımın, yalnız çekimlerin uzunluğuna bağlı olarak değil, aynı zamanda görüntülerin içeriğinin (görüntüde yer alan varlıkların taşıdığı anlamın), görüntü içinde yer alanlar arasındaki bağın, görüntüler arasındaki bağıntının göz önünde tutularak elde edilmesine dayanan kurgu çeşidi. Tartımlı kurgu. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

 

Montage : Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. İzleyicide vurucu bir etki yaratmak amacıyla çarpıcı çekimlerin dizilenmesiyle sağlanan kurgu; tepkeler üzerine kurulur; konunun doğal akışından kaynaklanan simgeleri kullanır. Montajlamak. Fotomontaj. Bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen filmler arasında seçim yapmak, bunları çevirim oyunluğundaki sıralarına göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını saptamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak, bunları belirli bir anlatıma göre düzenleme işi; böylelikle, kurgu yardımıyla, filme özgü uzay ve zamanı yaratmak, filmsel gerçeği ve evreni kurmak, filmin tartımını ve dizemini gerçekleştirmek, filmin akıcılığını sağlamak gibi çapraşık ve değişik sonuçları amaçlayan çalışma. (abd'de) görsel bir etki yaratmak üzere, kısa ve çarpıcı çekimlerin birleştirilmesi; bu birleştirmeden doğan durum (bu iş için abd'de yalnız montage terimi kullanılır, asıl kurgu editing terimiyle anlatılır). tv. mıknatıslı görüntü kuşağındaki çekimlerin uyumlu bir bütün oluşturacak yolda bir araya getirilmesi. sinemadaki kurgu çalışmasının çok değişik biçiminin televizyonda doğrudan doğruya yayın sırasında ve anında yapılması (bu işlem, resim seçme terimiyle belirtilir). Film montajı. Montaj. Bindirme. Kurgu. Çarpıcı kurgu.

Montagu : Bir soyadı. Dinginlik.

Montanans : Montana (abd) muhkimi.

Montanan : Montana (abd) ile alakalı yada montana'ya ait.

Montafon cattle : Avusturya’nın montafon bölgesinden köken alan, bu bölgedeki ufak yapılı yerli sığır ırkının seleksiyonu ve isviçre’den getirilen esmer ırkla yapılan melezlemeler sonucunda geliştirildiği için avusturya esmeri adıyla de tanınan, türkiye’ye cumhuriyetin ilk yıllarında getirilmiş ve hem saf yetiştirme hem de yerli ırklarıyla melezlemede kullanılmış, pratikte isviçre esmeri boğalar montafon ırkının biçimlenmesinde uzun süre kullanıldıkları için esmer ırkıyla bütün özellikleri aynı, kombine verimli kültür bir sığır ırkı. Montafon sığırı.

 

Montaigne : Fransız hümanist ve filozof. Michel de montaigne (1533-1592). Bir soyadı.

İngilizce Montages Türkçe anlamı, Montages eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Montages ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Fantasies : Hayal. Kuruntu. Fantezi. Acayip fikir. Düş. Vehim. Hayal gücü. İmgelem.

Speculation : Dayanaksız görüş. Kuram. Spekülasyon. Ortaklıktaki darlıktan yararlanarak aşırı kazanç sağlama amacıyla kurulan düzen. eder yükseldiği zaman fazla ederle satma ve olağanüstü kazanç sağlama amacıyla mal satın alma, depo etme. Spekülasyon yapma. Duyum. Yorum. Kuramsal düşünme. Teori.

Tape editing : Bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen filmler arasında seçim yapmak, bunları çevirim oyunluğundaki sıralarına göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını saptamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak, bunları belirli bir anlatıma göre düzenleme işi; böylelikle, kurgu yardımıyla, filme özgü uzay ve zamanı yaratmak, filmsel gerçeği ve evreni kurmak, filmin tartımını ve dizemini gerçekleştirmek, filmin akıcılığını sağlamak gibi çapraşık ve değişik sonuçları amaçlayan çalışma. (abd'de) görsel bir etki yaratmak üzere, kısa ve çarpıcı çekimlerin birleştirilmesi; bu birleştirmeden doğan durum (bu iş için abd'de yalnız montage terimi kullanılır, asıl kurgu editing terimiyle anlatılır). tv. mıknatıslı görüntü kuşağındaki çekimlerin uyumlu bir bütün oluşturacak yolda bir araya getirilmesi. sinemadaki kurgu çalışmasının çok değişik biçiminin televizyonda doğrudan doğruya yayın sırasında ve anında yapılması (bu işlem, resim seçme terimiyle belirtilir). Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Assemblies : Meclis. İçtima (askeri terim). Çevirme (bilgisayar). Kongre. Kurul. Toplantı.

Fiction : Masal. Uydurma. Hayal. Gerçekdışı kişi ve oluşumları konu alan anlatı türü. bk. kutyasak yapıntı, krş. uydurma masal, yanıltmacalı masal, gerçekçi masal. Fiksiyon. Hayal ürünü roman. Yapıntı. Roman. Olgusal karşılığı olmamakla birlikte usalır bir durumun imgesel tasarımı. Düş.

Editing : Derleme. Redaksiyon yapma. Yayına hazırlama. Düzenleme. Yayıma hazırlama. Biçimleme. Bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen filmler arasında seçim yapmak, bunları çevirim oyunluğundaki sıralarına göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını saptamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak, bunları belirli bir anlatıma göre düzenleme işi; böylelikle, kurgu yardımıyla, filme özgü uzay ve zamanı yaratmak, filmsel gerçeği ve evreni kurmak, filmin tartımını ve dizemini gerçekleştirmek, filmin akıcılığını sağlamak gibi çapraşık ve değişik sonuçları amaçlayan çalışma. (abd'de) görsel bir etki yaratmak üzere, kısa ve çarpıcı çekimlerin birleştirilmesi; bu birleştirmeden doğan durum (bu iş için abd'de yalnız montage terimi kullanılır, asıl kurgu editing terimiyle anlatılır). tv. mıknatıslı görüntü kuşağındaki çekimlerin uyumlu bir bütün oluşturacak yolda bir araya getirilmesi. sinemadaki kurgu çalışmasının çok değişik biçiminin televizyonda doğrudan doğruya yayın sırasında ve anında yapılması (bu işlem, resim seçme terimiyle belirtilir). Düzelti. Bir yazılı veride atlamaları, yanlış belirtmeleri ve uyuşmazlıkları düzeltmek amacıyla yapılan gözden geçirme.

Clapboards : Tahta kaplama. Çekim tahtası. Yalıbaskısı. Tahta kaplamak. Padavra. Fıçı tahtası. İnce kaplama tahtası. Siper tahtası. Kaplama tahtası.

Photomontage : Foto montaj. Fotomontaj yapmak. Işık kurgu.

Configuration : Düzenleme. Gruplaşma. Biçim. Doku. Konum. Gezegenlerin konumu. Bilgisayar, bilişim, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yapı. Biçimleşme. Bir kimyasal bileşiğin atom, yükün ya da moleküllerinin uzayda birbirlerine göre düzenlenmiş durumu.

Lapped : Üstüne koymak. Üst üste gelmek. Örtmek. Yalayarak içmek. Dolanmış. Tur yapmak. Üst üste binmiş. Bindirilmiş. Sarmak.

Montages synonyms : half lap dissolve, mountings, lap joint, imbrication, phantasies, film editing, embarkation, double printing, fee, embarking, installations, setup, fantasy, erections, assembling, corbeling, embarkment, assemblage, assemblages, fitting, photomounting, erection, erecting, lapping, imbrications, embarkations, corbel, assembly, clapboard, installation, mounting, fictions, montage.