Montaj nedir, Montaj ne demek

Montaj; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Monte etme.

İngilizce'de Montaj ne demek? Montaj ingilizcesi nedir?:

mounting

Montaj kısaca anlamı, tanımı:

Mont : Kumaştan veya deriden yapılan, genellikle belden kemerli, üstünde cepleri bulunan, gömlek, hırka vb. üzerine giyilen kısa, hafif giysi.

Montajcı : Kurgucu.

Montajcılık : Kurguculuk.

Montajlama : Kurgulama.

Kurgu : Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. Çatı. Zembereğin kurulmuş olma durumu. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj.

Makine : Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. Araba, otomobil.

 

Cihaz : Çeyiz. Aygıt, alet, takım.

Mobilya : Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyaya verilen genel ad, möble.

Parça : Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Nesne. Güzel, alımlı kız veya kadın. Tane. Pasaj. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Müzik eseri.

Yerli : Yurt içinde yapılmış olan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan. Belli bir bölgede yetişen, otokton. Bir yerin ilk sakini olan, otokton. Taşınamayan, başka yere götürülemeyen. Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan. Amerika, Avustralya ve Afrika'nın uygarlıktan uzak, ilkel biçimde yaşayan kimi halklarına verilen ad.

Takma : Gerçeğinin yerine konulan, eğreti, müstear. Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılmış olan (organ veya parça), protez. Takmak işi.

Montaj sanayi : Yurtiçinde veya yurtdışında üretilen parçaların bir araya getirilerek sonul mala dönüştürüldüğü sanayi.

 

Montajlamak : Kurgulamak.

Montaj ile ilgili Cümleler

  • Bu kitaplığın montajı kolaydır.
  • Parçaların çoğu yerine oturduğu için montaj gerçekten kolaydı.
  • Montaj bandında yaptığımız iyileştirmeler sonunda fiyatları düşürebilir.
  • Tom, doğru ebatta alyan anahtarı olmadığı için karyolanın montajını yapamadı.
  • Onları montaj bandı üstünde yaptı.
  • Montaj hattı üzerinde çalışırken, Tom'un parmakları mahvoldu.
  • Montaj hattı sağdadır.
  • Montaj talimatlarını dikkatlice okuyun.

Diğer dillerde Montaj anlamı nedir?

İngilizce'de Montaj ne demek? : n. assembly, installation, assemblage, mounting, fitting, montage, erecting

Fransızca'da Montaj : montage [le]

Almanca'da Montaj : n. Montage, Montierung

Rusça'da Montaj : n. монтаж (M)