Motleys türkçesi Motleys nedir

  • Karmakarışık.
  • Alacalı.
  • Çeşit çeşit.
  • Alaca.
  • Alaca bulaca.
  • Rengarenk giysi.
  • Karışık.
  • Uyumsuz karışım.
  • Birbirinden çok farklı şeylerden oluşan (grup).
  • Birbirinden çok farklı kişilerden (takım).

Motleys ingilizcede ne demek, Motleys nerede nasıl kullanılır?

Wear motley : Soytarılık etmek.

Motley : Karmakarışık. Alacalı. Renk renk. Birbirinden çok farklı şeylerden oluşan (grup). Rengarenk giysi. Rengarenk. Uyumsuz karışım. Alaca. Birbirinden çok farklı kişilerden (takım). Yüz çeşit.

Motlier : Karışık. Çeşit çeşit. Renk renk. Rengarenk.

Motliest : Rengarenk. Renk renk. Karışık. Çeşit çeşit.

Mot juste : Yerinde söz. Tam uygun kelime.

Motes : Parçacık. Zerre. Tanecik. Toplantı. Toz. Toz tanesi.

Motels : Motel. Moteller.

Motel : Taşıtlı konaklama yeri. Motel. Motorlu taşıtlarla yolcululk edenlerin yatma ve öteki günlük gereksinmelerini karşılamak üzere yapılmış yol kıyısı oteli.

Mot : Nükte.

Mote : Zerre. Toz tanesi. Parçacık. Toz. Toplantı. Tanecik.

İngilizce Motleys Türkçe anlamı, Motleys eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Motleys ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Melange : Ivır zıvır. Karışım. Döküntüler. Karışık şey. Melanj. Ufak tefek şeyler.

 

Chaotic : Darmaduman. Altüst. Alt üst. Kaotik. Karman çorman. Düzensiz.

Accumulation : Mal ve sermayenin toplanıp çoğalma süreci. tasarrufların yeni yatırımlar şeklinde sermaye stokuna eklenmesi. işletme karının kar payı olarak dağıtılmayıp özkaynağa eklenmesi. Toplanma. Yığma. Teraküm. Birikme. Birikim. İktisat, ekonomi, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yığın. Yığılma. Birikinti.

Hodgepodge : Püre. Ivır zıvır. Çok türlü karışım. Karman çorman. Karışım. Karmaşıklık. Ayrık karışım. Türlü yemeği. Karmakarışık şey.

Distorted : Çarpıtılmış. Karışmış. Eciş bücüş. Bozuk. Saptırılmış. Bozulmuş. Biçimsiz. Oransız. Karman çorman.

Heterogenous : Ayrı cinsten veya değişik yapıda olan, değişik ögelerden oluşan. Ayrı cinsten. Heterogenus. Çokyapımlı. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Dış kaynaklı (tıp). Birden çok evreden oluşan ve bu nedenle tekdüze özellikler göstermeyen dizgelerin genel niteliği. Vücudun dışından gelen. Dış kaynaklı. Değişik karakterlere ya da yapıya sahip olan.

Specked : Benekli. Küçük noktalarla işaretli. Noktalı. Puanlı. Lekeli.

Lithochromatic : Renkli. Rengarenk.

Assemblage : Küme. Toplama. Toplantı. Kalabalık. Topluluk. Bir araya toplanma. Bir araya toplama. Montaj. Toplanma. Meclis.

Variety : Biyoloji, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çeşit. Tür. Sosis. Farklılık. Renk, ibik biçimi, sakal veya bacak tüylerine göre oluşan ırkların alt bölümü. Salam. Ait olduğu türden çok ufak farklarla ayrılan birey, ait olduğu belirli bir grup organizmadan görev ve yapı karakterleri bakımından ayrılan bir organizma. Ait olduğu türden çok ufak farklarla ayrılan birey; ait olduğu belirli bir grup organizmadan görev ve yapı karakterleri bakımından ayrılan bir organizma. Şov.

 

Motleys synonyms : witches' broth, witch's brew, witches' brew, grab bag, alphabet soup, ragbag, motliest, adulterated, mixture, adulterating, clarty, anarchial, motley, all over the shop, adulterate, calicos, multicolored, convoluted, parti coloured, salmagundi, collection, adulterates, hotchpotch, particoloured, disheveled, dappled, multifarious, pied, mishmash, sundry, mixed bag, variegate, speckled.

Motleys zıt anlamlı kelimeler, Motleys kelime anlamı

Homogeneous : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Benzeşik. Özellikleri, her noktasında eşdeğer olan özdek evresine ilişkin. Bağdaşık. Mütecanis. Fiziksel ve kimyasal özellikleri, çeşitli bölgelerinde ayrılık göstermeyen tek evreli dizgelerin ortak özelliği. Yapısı ve özellikleri her yerinde özdeş olan (özdek). aynı dereceli ya da aynı boyutlu olan. Homojen. Türdeş. Tekkökenli.

Uncolored : Renksiz. Tarafsız. Boyanmamış. Boyasız.