Mumlu kağıt nedir, Mumlu kağıt ne demek

  • Mürekkep geçirmeyen ve delinebilir bir dolgu maddesi emdirilmiş, mürekkebi geçiren fakat kolay delinmeyen bir cins pelürden veya lifli bir dokudan oluşturulmuş, teksir makinesinde basılacak yazıların yazıldığı kâğıt

Mumlu kağıt anlamı, tanımı:

Mumlu : Mumu olan, mum konulmuş olan. Muma batırılmış, mumla hazırlanmış olan.

Mürekkep : Birleşmiş, birleşik. -den oluşmuş. Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde.

Geçirme : Geçirmek işi.

Deli : Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın. Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun. Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.).

Dolgu : Cevher alınmasından sonra oluşan boşlukların doldurulma işleminde kullanılan taş, toprak vb. malzeme. Bu işlemin sonucu. Bir oyuğun, bir kovuğun içine doldurulan madde. Toprak doldurma işlemi.

Madde : Molekül. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Bir cismi oluşturan öge, öz. Para, mal vb. ile ilgili şey. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Duyularla algılanabilen nesne. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.

 

Fakat : Ancak, ama, lakin.

Kola : Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta. Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı. Kolalama.

Diğer dillerde Mumlu kağıt anlamı nedir?

İngilizce'de Mumlu kağıt ne demek? : n. stencil

Almanca'da Mumlu kağıt : n. Wachspapier