Moda nedir Moda; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. "Moda" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kök salması için toprağa dikilen ...

 

Modaevi nedir Moda : Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük. Değişiklik gereksinimi veya süslenme ...

Modal nedir Modal matrix : Kipsel matris. Multi modal distribution : Çok-doruklu dağılım. Modalities : Tarz. Yöntem. Usuller. Şekil. Modality : M...

Modalaşma nedir ne demek

Modalaşma nedir Moda : Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik. Belirli bir süre etkin olan toplumsal b...

Modalaştırma nedir ne demek

Modalaştırma nedir Moda : Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olan. Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösteril...

Modalite nedir Modalite; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tedavi yöntemi veya cihazı. Moda : Değişiklik g...

Modality nedir Modalities : Şekil. Usuller. Tarz. Yöntem. Modalization : Kipselleştirme. Kipleştirme. Modal matrix : Kipsel matris. Multi modal dist...

Modana nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Domuz yavrusu. Moda : Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik...

Modası geçmiş nedir ne demek

Modası geçmiş nedir Modası geçmiş; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Günün ve modanın gereğine uymayan, modası geçmiş. Geçm...

Absolute accommodation nedir ne demek

Absolute accommodation nedir Absolute : Salt. Tam. Katıksız. Müstakil. Kesin. Muhakkak. Kati. Düzey. Absolüt. Katışıksız. Accommodation : Halletme. Düzen. Bulma (...

Accommodate facts to theory nedir ne demek

Accommodate facts to theory nedir Accommodate : Alıştırmak. Kalacak yer sağlamak. Uyum sağlamak. Yaşayacak yer temin etmek. Yer vermek. Birbirine uydurmak. Uzlaştırmak...

Accommodate oneself to nedir ne demek

Accommodate oneself to nedir Accommodate : Bağdaştırmak. Uzlaştırmak. Birbirine uydurmak. Yerleştirmek. Yaşayacak yer temin etmek. Yer vermek. Tanzim etmek. Alışm...

Accommodate prior booking nedir ne demek

Accommodate prior booking nedir Accommodate : Yaşayacak yer temin etmek. Yer vermek. Telif etmek. Uydurmak. Kalacak yer sağlamak. Alıştırmak. Sağlamak. Alışmak. Barı...

Accommodate somebody with money nedir ne demek

Accommodate somebody with money nedir Accommodate : Sağlamak. Yaşayacak yer temin etmek. -e yardım etmek. Kalacak yer sağlamak. Bağdaştırmak. Uyum sağlamak. Yer sağlamak. ...

Accommodate to nedir ne demek

Accommodate to nedir Accommodate : Sağlamak. Yaşayacak yer temin etmek. Yer vermek. Alışmak. Uzlaştırmak. Yer sağlamak. Yerleştirmek. Birbirine uydurmak. ...

Accommodated nedir ne demek

Accommodated nedir English: Ali accommodated his schedule to Mary's. Turkish: Ali proğramını Mary'ninkine uydurdu. Unaccommodated : Memnuniyetsiz. ...

Accommodating nedir ne demek

Accommodating nedir Accommodating transactions : Ödemeler bilançosunun çizgi üstü kalemlerini denkleştirmek amacıyla yapılan işlemler. krş. resmi rezervl...

Accommodatingly nedir ne demek

Accommodatingly nedir Accommodating transactions : Ödemeler bilançosunun çizgi üstü kalemlerini denkleştirmek amacıyla yapılan işlemler. krş. resmi rezervl...

Accommodation address nedir ne demek

Accommodation address nedir Accommodation : Bulma (para vb.). Düzen. Uyum. Bağdaştırma. Uyma. Rahatlık. Yatakhane. Yatacak yer. Borç. Uzlaşma. Address : Söz yöne...

Accommodation bill nedir ne demek

Accommodation bill nedir Accommodation : Kolaylık. Çözme. Konaklama. Yatakhane. Sağlama. Uzlaştırma. Belirli bir uzaklıktaki bir nesneye bakmak için gözde (ge...

Modacı nedir Giyim piyasasında fark yaratacak şekilde, temel giyim ihtiyacı olan ürünlerde müşterinin beğenisine hitap edecek yeni ürünlerin tasar...

Modacılık nedir ne demek

Modacılık nedir Moda : Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük. Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal b...

Modakrilik lif nedir ne demek

Modakrilik lif nedir Modakrilik lif; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: %35-85 arasında akrilonitril içeren bir elyaf. Lif :...

Modal matrix nedir ne demek

Modal matrix nedir Modal : Kip. Kipsel. Kalıcı. Model. Şekilsel. Kip belirteci. Makamla ilgili. Kiplerle ilgili. Makam (müzik terimi). Tipik. Matrix : B...

Modalaşmak nedir ne demek

Modalaşmak nedir Moda : Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik. Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğ...

Modalaştırmak nedir ne demek

Modalaştırmak nedir Moda : Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük. Değişiklik gereksinimi veya süslenme ...

Modalities nedir ne demek

Modalities nedir Modality : Yaklaşım. Keyfiyet. Tedavi yöntemi veya cihazı. Tarz. Yöntem. Modalite. Kip. Usul. Kiplik. Modalization : Kipselleştirme. ...

Modalization nedir ne demek

Modalization nedir Sözcükler, direkt olarak Modalization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. S...

Modanlı nedir Modanlı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Elâzığ ilinde, Ağın ilçesinde,...

Multi modal distribution nedir ne demek

Multi modal distribution nedir Multi : Birden çok. Çoklu. Çok. Modal : Kip. Şekilsel. Kip belirteci. Kiplik. Kalıcı. Model. Kiplerle ilgili. Tipik. Makamla ilgili. ...

Accommodate nedir ne demek

Accommodate nedir English: Half of the forest will be cut down to build hotels to accommodate the tourists who come to visit the forest. Turkish: ...

Accommodate oneself nedir ne demek

Accommodate oneself nedir Accommodate : Yaşayacak yer temin etmek. Uzlaştırmak. Kalacak yer sağlamak. Bağdaştırmak. -e yardım etmek. Uyum sağlamak. Uydurmak. K...

Accommodate oneself to circumstances nedir ne demek

Accommodate oneself to circumstances nedir Accommodate : -e yardım etmek. Sağlamak. Birbirine uydurmak. Uydurmak. Yer sağlamak. Tanzim etmek. Kalacak yer sağlamak. Alışmak. Bağ...

Accommodate somebody with nedir ne demek

Accommodate somebody with nedir Accommodate : Kalacak yer vermek. Telif etmek. Bağdaştırmak. Barındırmak. Yer sağlamak. -e yardım etmek. Yerleştirmek. Uzlaştırmak. A...

Accommodate their differences nedir ne demek

Accommodate their differences nedir Accommodate : Alıştırmak. Bağdaştırmak. Birbirine uydurmak. Telif etmek. Kalacak yer sağlamak. -e yardım etmek. Uzlaştırmak. Yerleşti...

Accommodate with nedir ne demek

Accommodate with nedir Accommodate : Uydurmak. Birbirine uydurmak. Yer vermek. Yerleştirmek. Yaşayacak yer temin etmek. Sağlamak. Telif etmek. Bağdaştırmak....

Accommodates nedir ne demek

Accommodates nedir English: That jumbo jet accommodates 400 passengers. Turkish: O jumbo jet 400 yolcu kapasitelidir. English: This car accommodate...

Accommodating transactions nedir ne demek

Accommodating transactions nedir Accommodating : Mezhebi geniş. Yerleştirme. Değişime açık. Yumuşak başlı. Denkleştirici. İyiliksever. Değişmeye hazır. Yardımsever. U...

Accommodation nedir ne demek

Accommodation nedir English: We need accommodation for six. Turkish: Altı kişi için kalacak yere ihtiyacımız var. English: I guess I had better deci...

Accommodation allowance nedir ne demek

Accommodation allowance nedir Accommodation : Uzlaşma. Çözme. Bağdaştırma. Yatacak yer. Uyuşma. Uyum. Bulma (para vb.). Borç. Halletme. Kalacak yer. Allowance : İz...

Sosyal Medya'da paylaş