Tanıt nedir Felsefi anlamı: Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşüncel süreç. Tanıtlamada öne sürülen şey; tanıtlamanın dayand...

 
 
 

Tanıtaç nedir ne demek

Tanıtaç nedir Tanıtaç; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bilgi ulaşımda yararlanılan konu tanıtma terimi. Bir konuyu...

Tanıtı araştırması nedir ne demek

Tanıtı araştırması nedir Tanıtı araştırması; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Duyuruların etkenlik derecelerinin ölçülmesini, b...

Tanıtı filmi nedir ne demek

Tanıtı filmi nedir Tanıtı filmi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinemalarda, televizyonda tanıtı am...

Tanıtı resmi nedir ne demek

Tanıtı resmi nedir Tanıtı resmi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Üzerinde filmin, başlıca oyuncu ve ...

Tanıtıcı nedir ne demek

Tanıtıcı nedir Tanıtıcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tanıtıcı" ile ilgili cümle Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlam...

Tanıtıcı etiket nedir ne demek

Tanıtıcı etiket nedir Tanıtıcı etiket; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ürünün yapımı, içeriği, kullanım biçimiyle ilgili ...

Tanıtıcı kitapça nedir ne demek

Tanıtıcı kitapça nedir Tanıtıcı kitapça; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Plaklarla birlikte sunulan ve yapıtı eleştirel bi...

Tanıtıcılık nedir ne demek

Tanıtıcılık nedir Tanıtıcı : Tanıtma işini yapan, tanıtan. Piyasaya yeni çıkarılmış ilaç, kitap vb. şeyleri tanıtan kimse, propagandist. Tanıt : Tanıtl...

Tanıtılabilmek nedir ne demek

Tanıtılabilmek nedir Tanıtı : İletişim araçları yoluyla tanıtma işi. Duvar duyurusu. Seyircinin, bir tiyatronun oynadığı yapıta ilgisini sağlamak amacıyla...

Tanıtılma nedir ne demek

Tanıtılma nedir Tanıt : Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet. Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünc...

Tanıtım nedir ne demek

Tanıtım nedir İngilizce'de Tanıtım ne demek? Tanıtım ingilizcesi nedir?: credential Tanıtım gösterisi : Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan su...

Tanıtımcık nedir ne demek

Tanıtımcık nedir Tanıtımcık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tanıtı : İletişim araçları yoluyla tanıtma işi. Duvar duyurusu. Se...

Tanıtıverme nedir ne demek

Tanıtıverme nedir Tanıtıverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tanıtı : İletişim araçları yoluyla tanıtma işi. Duvar duyurusu. S...

Tanıtlama nedir ne demek

Tanıtlama nedir "Tanıtlama" ile ilgili cümleler Felsefi anlamı: Görülebilir bir biçimde verilmiş olan bir nesnenin ya da bir olayın görüye dayanarak ...

Tanıtlanış nedir ne demek

Tanıtlanış nedir Tanıt : Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci. Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine...

Tanıtlanmak nedir ne demek

Tanıtlanmak nedir Tanıtlanma : Tanıtlanmak işi. Tanıt : Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet. Öne sürülen bir şeyin doğrulu...

Tanıtlayabilme nedir ne demek

Tanıtlayabilme nedir Tanıtlayabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama...

Tanıtlayış nedir ne demek

Tanıtlayış nedir Tanıt : Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci. Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine...

Tanıtma nedir "Tanıtma" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: Bir araştırıcının bağlı olduğu kurumu ve araştırmanın amacını belirterek kendisini ...

Tanıtabilme nedir ne demek

Tanıtabilme nedir Tanıtabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, t...

Tanıtabilmek nedir ne demek

Tanıtabilmek nedir Tanıtabilme : Tanıtabilmek işi Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis. Tanıt : Tanıtlamaya yarayan be...

Tanıtı nedir Tanıtı; Gösteri, Sinema, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sinema ve...

Tanıtı bulantısı nedir ne demek

Tanıtı bulantısı nedir Tanıtı bulantısı; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kısa bir süre içinde (örne...

Tanıtı görevlisi nedir ne demek

Tanıtı görevlisi nedir Tanıtı görevlisi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir yapımevinde, çevrilen film...

Tanıtı yöneticisi nedir ne demek

Tanıtı yöneticisi nedir Tanıtı yöneticisi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Büyük yapımevlerinde tanıtı bö...

Tanıtıcı çevrinme nedir ne demek

Tanıtıcı çevrinme nedir Tanıtıcı çevrinme; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcının çok ağır yatay ya da ...

Tanıtıcı kılavuz nedir ne demek

Tanıtıcı kılavuz nedir Tanıtıcı kılavuz; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Makara başlarında filmin adını...

Tanıtıcı reklam nedir ne demek

Tanıtıcı reklam nedir Tanıtıcı : Piyasaya yeni çıkarılmış ilaç, kitap vb. şeyleri tanıtan kimse, propagandist. Tanıtma işini yapan, tanıtan. Tanıt : Öne sü...

Tanıtılabilme nedir ne demek

Tanıtılabilme nedir Tanıtılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tanıtı : İletişim araçları yoluyla tanıtma işi. Duvar duyurusu....

Tanıtılış nedir ne demek

Tanıtılış nedir Tanıt : Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet. Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünc...

Tanıtılmak nedir ne demek

Tanıtılmak nedir "Tanıtılmak" ile ilgili cümleler Tanıtılma : Tanıtılmak işi. Tanıt : Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce sür...

Tanıtım gösterisi nedir ne demek

Tanıtım gösterisi nedir Tanıtım : Tanıtma işi, lansman. Tanıt : Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci. Tanıtlamaya yarayan belg...

Tanıtış nedir ne demek

Tanıtış nedir Tanıt : Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci. Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine...

Tanıtıvermek nedir ne demek

Tanıtıvermek nedir Tanıtı : İletişim araçları yoluyla tanıtma işi. Duvar duyurusu. Seyircinin, bir tiyatronun oynadığı yapıta ilgisini sağlamak amacıyla...

Tanıtlamak nedir ne demek

Tanıtlamak nedir Hukuki terim anlamı: isbât etmek. Tanıtlama : Öne sürülen bir iddianın doğruluğunu mantıksal yöntemle gösterme. Tanıtlamak işi, ispat...

Tanıtlanma nedir ne demek

Tanıtlanma nedir Tanıt : Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci. Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine...

Tanıtlanmış nedir ne demek

Tanıtlanmış nedir Tanıtlanmış; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: müsbet (karş. olumlu). Tanı : Hastalığın ne...

Tanıtlayabilmek nedir ne demek

Tanıtlayabilmek nedir Tanıtlayabilme : Tanıtlayabilmek işi Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis. Tanıt : Tanıtlamaya yara...

Tanıtlı nedir ne demek

Tanıtlı nedir Tanıtlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tanıt : Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hü...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim