Tanıtı nedir, Tanıtı ne demek

Tanıtı; Gösteri, Sinema, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

 • İletişim araçları yoluyla tanıtma işi
 • Duvar duyurusu.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir filmin izleyicisini çoğaltmak amacıyla çeşitli yollardan (gazete tanıtısı, radyo tanıtısı, el tanıtısı, vb.) yararlanılarak yapılan duyurular.

Televizyon yoluyla yapılan tanıtı; bu tanıtı için hazırlanmış izlence.

Teknik terim anlamı:

Seyircinin, bir tiyatronun oynadığı yapıta ilgisini sağlamak amacıyla, duvar duyurusu, gazete, radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarıyla yapıtı tanıtma işi.

Bir yapıttan alınan ya da kalan parça.

Tanıtı ile ilgili Cümleler

 • Bana bir tanıtım yap.
 • Tanıtımda ne yazdım?
 • Patatesin Nepal'e tanıtılması, nüfusu bir nesil içinde ikiye katladı.
 • Bazı süt çiftçilerinin hayatı inekleri sağmak için robotlar tanıtıldığından beri çok daha kolay olmuştur.
 • 1600'larda , çay Hindistan'dan Avrupa'ya tanıtıldı.
 • Kendinizi tanıtın!
 • Budizm 538 yılında Japonya'ya tanıtıldı.
 • Tanıtım sırasında bir sonraki kişisin.
 • Kendinizi tanıtın lütfen.
 • Bize bir tanıtım yap.
 • Biz herhangi bir kötü tanıtım istemiyoruz.
 • Tanıtım için teşekkür ederim.
 • Şirket televizyonda yeni bir araba tanıtımı yapıyor.
 

Tanıtı tanımı, anlamı

Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis

Tanıt : Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet. Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci.

Kısa tanıtı : Televizyonda çok kısa süreli sözlü ve görüntülü tanıtı.

Tanıtı araştırması : Duyuruların etkenlik derecelerinin ölçülmesini, bunların yayınından önce ve sonra çeşitli deneyler yapılmasını, dinleme ve görme olanaklarının saptanmasını kapsayan araştırma.

Tanıtı bulantısı : Kısa bir süre içinde (örneğin yarım saat) çok değişik malların tanıtılarını izlemekten doğan bulantı. (Bu çeşit tanıtılar ABD televizyonunda yer alır).

Tanıtı filmi : Sinemalarda, televizyonda tanıtı amacıyla gösterilen film. Herhangi bir şeyin tanıtısını yapmak amacıyla çevrilmiş kısa film.

Tanıtı görevlisi : Bir yapımevinde, çevrilen filmlerin ve yapımevine bağlı yıldızların tanıtı yoluyla değerlendirilmesini sağlayan kimse.

Tanıtı resmi : Üzerinde filmin, başlıca oyuncu ve uygulamanların adları ile filmden bir resim bulunan, sinema sergenlerine konan, genellikle 27x42 cm boyunda renkli karton.

Tanıtı yöneticisi : Büyük yapımevlerinde tanıtı bölümünü yöneten kimse.

 

Tanıtıcı çevrinme : Alıcının çok ağır yatay ya da düşey çevrinme yaparak bir varlığı ya da bir çevreyi düzenli olarak gösterdiği, tanıttığı çevrinme.

Tanıtıcı etiket : Ürünün yapımı, içeriği, kullanım biçimiyle ilgili bilgiler içeren etiket.

Tanıtıcı kılavuz : Makara başlarında filmin adını, makara sayısını belirten kılavuz çeşidi ya da ön kılavuzun bu bilgileri veren bölümü.

Tanıtıcı kitapça : Plaklarla birlikte sunulan ve yapıtı eleştirel bir yolla kısaca tanıtan kitapça.

Tanıtılabilme : Tanıtılabilmek işi.

Tanıtılabilmek : Tanıtılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Tanıtımcık : Kısa, çarpıcı, akılda kalıcı tanıtım sözü, spot.

Tanıtıverme : Tanıtıvermek işi.

Tanıtıvermek : Hemen tanıtmak.

Tanıtıcı : Tanıtma işini yapan, tanıtan. Piyasaya yeni çıkarılmış ilaç, kitap vb. şeyleri tanıtan kimse, propagandist.

Tanıtıcı reklam : Tanıtılacak ürünün kullanımını ve etkilerini değişik ögeler yardımıyla ayrıntılı olarak haber biçiminde anlatan reklam.

Tanıtıcılık : Tanıtıcı olma durumu.

Tanıtılış : Tanıtılma işi.

Tanıtılma : Tanıtılmak işi.

Tanıtılmak : Tanıtma işine konu olmak, takdim edilmek.

Tanıtım : Tanıtma işi, lansman.

Tanıtım gösterisi : Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo.

Tanıtış : Tanıtma işi.

Diğer dillerde Tanıtı anlamı nedir?

İngilizce'de Tanıtı ne demek ? : advertising, publicity, advertisement, television advertising {advertisement)

Fransızca'da Tanıtı nedir ? : fragment