Yaşa nedir Yaşa; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de ünlem olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Ak koyu...

 
 
 

Yaşa vurmak nedir ne demek

Yaşa vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir süre saman ve kuru ot yedirilen hayvana taze ot yedirmek. Yaşa : Hoşnutluk, sevinç ve benzerleri duygul...

Yaşak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nemli. Geveze, densiz, yersiz konuşan. [bkz: yanşah, yanşak]. Alaycı, taklitçi. Yaşa : Hoşnutluk, sevinç ve...

Yaşalamak nedir ne demek

Yaşalamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boyamak, süslemek. Yaşa : Hoşnutluk, sevinç ve benzerleri duyguları anlatmak için söylenen bir söz, yaşasın...

Yaşam ağacı nedir ne demek

Yaşam ağacı nedir Yaşam ağacı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumlar arası yaygın bir inanca göre, üze...

Yaşam alanı yapısı nedir ne demek

Yaşam alanı yapısı nedir Yaşam alanı yapısı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Sınırlar, engeller, komutlar, yasaklar gibi ...

Yaşam beklentisi nedir ne demek

Yaşam beklentisi nedir Yaşam beklentisi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir yaştaki çoğanın geri kalan ortalam...

Yaşam biçimi nedir ne demek

Yaşam biçimi nedir "Yaşam biçimi" ile ilgili cümle örnekleri Sosyoloji'deki anlamı: İnsanların yiyecek, giyecek, barınak, dinlenme, eğlenme, sağlık ve b...

Yaşam bilimleri nedir ne demek

Yaşam bilimleri nedir Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel...

Yaşam boyunca nedir ne demek

Yaşam boyunca nedir Yaşam boyunca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Yaşa : Hoşnutluk, sevinç ve benzerleri duyguları anlatmak için ...

Yaşam dolu nedir ne demek

Yaşam dolu nedir Yaşam dolu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Yaşam dolu" ile ilgili cümleler Yaşam : Doğumla ölüm aras...

Yaşam düzeyi nedir ne demek

Yaşam düzeyi nedir "Yaşam düzeyi" ile ilgili cümle Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksek...

Yaşam felsefesi nedir ne demek

Yaşam felsefesi nedir Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Felsefe : Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü....

Yaşam güvencesi ödeği nedir ne demek

Yaşam güvencesi ödeği nedir Yaşam güvencesi ödeği; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Güvencecinin ödenecek ücret karşılığında güven...

Yaşam içgüdüsü nedir ne demek

Yaşam içgüdüsü nedir Yaşam içgüdüsü; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Freud) İlkel benliğe bağlı olduğu söylenen iki t...

Yaşam koçluğu nedir ne demek

Yaşam koçluğu nedir Yaşam koçluğu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Koçlu : Bitlis kenti, Hizan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir...

Yaşam koşulları nedir ne demek

Yaşam koşulları nedir Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri. Hayat : Bir ki...

Yaşam öyküsel nedir ne demek

Yaşam öyküsel nedir Yaşam öyküsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yaşam öyküsel" ile ilgili cümleler Yaşam : Doğumla ölüm arası...

Yaşam planı nedir ne demek

Yaşam planı nedir Yaşam planı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Adler) Kişinin kendinde bulunduğunu sandığı üstünl...

Yaşam sigortası nedir ne demek

Yaşam sigortası nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Sigortalının, yaşam boyu veya belirtilen süre boyunca ödediği prim karşılığında sürenin bitimi ya d...

Yaşa doymak nedir ne demek

Yaşa doymak nedir Teknik terim anlamı: Uzun ömür sürerek yaşamaktan gına getirmek. Yaşa : Hoşnutluk, sevinç ve benzerleri duyguları anlatmak için söyle...

Yaşa özgü ölüm hızı nedir ne demek

Yaşa özgü ölüm hızı nedir Yaşa özgü ölüm hızı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir çoğanın ölümlülük hızını değişi...

Yaşadıllar nedir ne demek

Yaşadıllar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Islatırlar. Yaşa : Hoşnutluk, sevinç ve benzerleri duyguları anlatmak için söylenen bir söz, yaşasın, ole. ...

Yaşal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yaşlı, orta yaşı geçmiş. Yaşa : Hoşnutluk, sevinç ve benzerleri duyguları anlatmak için söylenen bir söz, y...

Yaşam nedir Felsefi anlamı: (Fizikötesi bir ilke olarak:) a. Tini, düşünceyi de içine alan tümüyle doğal varlıklar, b. Doğa ve tin ilkesi olarak,...

Yaşam alanı nedir ne demek

Yaşam alanı nedir Yaşam alanı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Levvin) Kişi ya da kişiler kümesi için gerçekler dü...

Yaşam aşamaları nedir ne demek

Yaşam aşamaları nedir Yaşam aşamaları; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bireylerin, toplumsal kümelerin ya da top...

Yaşam belgeleri nedir ne demek

Yaşam belgeleri nedir Yaşam belgeleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örnekolay incelemesinde yaşam süreci çözümlen...

Yaşam biçimleri nedir ne demek

Yaşam biçimleri nedir Yaşam biçimleri; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: En özgün örnekleri ilkel ya da geri kalmış ...

Yaşam boyu nedir ne demek

Yaşam boyu nedir Yaşam boyu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Ömür boyu...

Yaşam çizelgesi nedir ne demek

Yaşam çizelgesi nedir Yaşam çizelgesi; Maliye, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ekonomik değerlerin kullanımı, sür...

Yaşam dönemleri önsavı nedir ne demek

Yaşam dönemleri önsavı nedir Yaşam dönemleri önsavı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bireylerin gelirlerinin düşük olacağı dönem...

Yaşam ereği nedir ne demek

Yaşam ereği nedir Yaşam ereği; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Adler) Kişinin gerçek ya da nedensiz aşağılık duygu...

Yaşam güvencesi nedir ne demek

Yaşam güvencesi nedir Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Güvence : Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey. Birinin şüphel...

Yaşam hakkı nedir ne demek

Yaşam hakkı nedir Yaşam hakkı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canlının yaşamsal fonksiyonlarını tam anlamı...

Yaşam kavgası nedir ne demek

Yaşam kavgası nedir Yaşam kavgası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Yaşam kavgası" ile ilgili cümle Yaşam : Doğumla ölüm arasında...

Yaşam koçu nedir ne demek

Yaşam koçu nedir Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Kişi : Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Çekimli fiillerde v...

Yaşam ölçünü nedir ne demek

Yaşam ölçünü nedir Yaşam ölçünü; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Geçim için gerekli en aşağı gereksemeler. Yaşa : Hoşnutl...

Yaşam öyküsü nedir ne demek

Yaşam öyküsü nedir Bilimsel terim anlamı: Örnekolay incelemesinde başlıca bilgi kaynağı olarak başvurulan ve bir sorunun taşıyıcısı olan bireylerin yaşa...

Yaşam savaşı nedir ne demek

Yaşam savaşı nedir Yaşam savaşı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Yaşam savaşı" ile ilgili cümleler Yaşam : Doğumla ölüm arasınd...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim