Network türkçesi Network nedir

 • .
 • Ağ örgüsü.
 • Kişisel gruplar.
 • Şebeke.
 • İletişim ağı.
 • Elektriksel erkeyi bir bölge içine dağıtan iletken örgüsü.
 • İplik, tel, boru vb. örülmüş bir yapı türü.
 • Çevrim.
 • Çevre.
 • Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya alanlarında kullanılır.
 • Bağlamak (ağı).
 • Birçok nokta ile bunlar arasındaki bağlantılarla gösterilebilen bir dizgeye ilişkin yapı. örn. karayolu ağı, bilişim aği.
 • Çete.

Network ile ilgili cümleler

English: "Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
Turkish: "Gang Wives"1986 da Toei Distribution Network tarafından gösterime koyulmuş bir Yakuza filmidir.

English: Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?
Turkish: The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü?

English: Hackers find new ways of infiltrating private or public networks.
Turkish: Hackerlar, özel ya da kamuya açık ağlara gizlice girmek için yeni yollar arıyorlar.

English: The profane language used on network television makes many parents with young children not want to subscribe to cable.
Turkish: Ağ televizyonda kullanılan saygısız dil küçük çocuklu ebeveynlerin kabloluya abone olmayı istememelerine sebep oluyor.

 

English: A network of railroads spreads all over Japan.
Turkish: Bir demiryolu ağı tüm Japonya'yı sarar.

Network ingilizcede ne demek, Network nerede nasıl kullanılır?

Network access point : Ağa erişim noktası. Şebeke erişim noktası. Nap (telekomünikasyon). Büyük ölçekli aktarma imkanları ile donatılmış ve ayrı internet hizmet sağlayıcıları arasında bağlantı noktası görevi olan ağ değişim noktası.

Network adapter : Ağ bağdaştırıcısı. Güç kaynağı adaptörü. Ağ kartı. Ağa uyarlama kartı. Ana güç adaptörü.

Network adapter card : Ağa uyarlama kartı. Ağ bağdaştırma kartı. Ağ bağdaştırıcı kartı.

Network adapter driver disk : Ağ bağdaştırıcısı sürücü disketi.

Network adapter hardware error : Ağ bağdaştırıcı donanımı hatası.

Network address translation : Ağ adresi çevrimi. Ağ adresi dönüştürme. Ağ adresi çevirisi. Ağ adres değişimi.

Network browser : Ağ gözatıcısı.

Network addressable unit : Adreslenebilir şebeke birimi.

Network analysis : Ağ çözümlemesi. Çevrim analizi. Devre çözümlemesi. Şebeke analizi.

Network address : Ağ adresi.

İngilizce Network Türkçe anlamı, Network eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Network ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Bunch : Takım. Deste yapmak. Bağlam. Bir araya toplanmak. Kırışmak. Toplanmak. Demet yapmak. Deste. Türküm. Bir araya toplamak.

Business cycle : Konjonktür hareketleri. Konjonktür devirleri. Ekonomi, iktisat alanlarında kullanılır. Konjonktür dalgalanmaları. İşletmeleri etkileyen genel makro ekonomik şartlar (enflasyon, vb.). İş devri. Konjonktür. Reel gayrisafi yurtiçi hasılanın reel büyüme eğilimi (uzun dönem büyüme hızı-ortalama büyüme hızı) etrafında birbirini izleyen daralma, dip, yükselme, patlama gibi aşamalardan geçtiği ve her aşamanın bir sonraki aşamayı oluşturacak dinamikleri içerdiği ve etkilediği süreç. Konjonktür dalgası.

Communication system : Komuta ve kontrol iletişim sistemi. Sisteme bağlı olan iki farklı etkenler arasında bilgi aktarımına izin veren aygıt. İletişim sistemi. Haberleşme sistemi. İletişim dizgesi.

Gridiron : Sistem. Çekme kızağı. Demir ızgara. Futbol sahası (amerikan ingilizcesi). Izgara. Çekme ızgarası. Havuzda gemi desteği. Dekor parçalarının ya da ışıldakların asıldığı çubuk askı palangalarının, birbirine koşut çelik bağlantıların ya da rayların bulunduğu yer.

Circumference : Daire çevre uzunluğu. Dönge. Çember. Dairenin etrafını dolaşan çizgi. Bir kapalı eğri çevresindeki mesafe. Daire çevresi. Dairenin çevresi.

Espionage network : Karşılıklı olarak birbirine bağlı casusluk sistemi veya ağı. İstihbarat organizasyonu. Espiyonaj ağı.

Gang : Ekip. Arkadaş türkümü. Sosyoloji, jeoloji alanlarında kullanılır. Takım. Genellikle toplumsal çevrece onanmayan ortak bir amacın ve yüz yüze ilişkilerin birleştirip sıkı sıkıya birbirine bağladığı bireylerden oluşan küme. (özellikle suçlu çeteleri'ni anlatmak için kullanılır.). Kol. Harekete geçmek. Posta. Bir maden yatağında filizle birlikte bulunan, çoğunlukla değersiz taş ya da mineral maddeleri.

Atmospheres : Ortam. Atmosfer. Hava. Basınç birimi.

Commons : Yemek salonu. Yemek salonunda verilen yemek. Şehirde veya kasabada halka açık alan. Avam. Avam kamarası. Halk tabakası. Mera. Toplumun tüm bireylerinin yararlanacağı doğal kaynaklar. Pay. Paylaşılan yiyecekler.

Adjacencies : Civar. Dolay. Etraf.

Network synonyms : communication equipment, old boy network, cyclic process, ambiance, fileting, circuit, guerilla, crotches, nett, bunted, meshwork, netting, filet, grating, crew, filets, bunches, ambient, nettlers, ambients, crewing, system, circles, crotch, atmosphere, nettings, nettler, rev, communication network, gin, dragnets, meshworks, graticule.

Network ingilizce tanımı, definition of Network

Network kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A fabric of threads, cords, or wires crossing each other at certain intervals, and knotted or secured at the crossings, thus leaving spaces or meshes between them.