Nota nedir, Nota ne demek

Nota; bir müzik terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

 • Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
 • Muhtıra.

"Nota" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta, Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim." - Atatürk
 • "Saz sesleri bazen aynı notaları, ruhumuza mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi." - A. Ş. Hisar

Yerel Türkçe anlamı:

NATO

Gitar terimi olarak anlamı:

Bir sesin konumu ve perdesi ile biçimi ve süresini gösteren işaret.

Tarih'teki anlamı:

Bir devletin başka bir devlete ya da onun elçisine yazılı ya da sözlü olarak yaptığı bildiri.

İngilizce'de Nota ne demek? Nota ingilizcesi nedir?:

note

Nota anlamı, tanımı:

Notalama : Halk oyunlarındaki hareketlerin işaret ve şekil olarak yazılması, notasyon. Notalamak işi, notasyon. Seslerin ve icranın işaretleri olarak belirlenen şekiller bütünü, notasyon.

Notalamak : Bir eseri notaya almak.

Notam : Havacılar ve pilotlar için yayımlanan bülten.

Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.

Belirtme : Açık söyleme, belirli kılma, görüş bildirme, tasrih.

 

İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. El, yüz hareketleriyle gösterme.

Muhtıra : Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, memorandum, nota. Günlük. Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı. Andıç.

Nota bölümü : Büyük tiyatrolarda notaların saklandığı ve sağlandığı yer.

Notacanthus bonaparte : Derin deniz dikenli yılan balığı.

Notak : Ne yapalım: Notak senin paran çok.

Notasyon : Notalama. [Bakınız: gösterim]

Nota ile ilgili Cümleler

 • O, piyanoyu notasız çalardı.
 • Ali notasız piyano çalar.
 • Ali piyanoyu notasız çalar.
 • Kriket, uzun notaları söyleyebilen iyi bir şarkıcıdır.
 • O notasız piyano çalar.
 • Nota okumayı öğrenmek ne kadar zor?
 • Onu notasız çalacağız.
 • Ali nota okumayı bilmiyordu.

Diğer dillerde Nota anlamı nedir?

İngilizce'de Nota ne demek? : n. (Latin) part of the phrase "nota bene" (take notice, mark well)

n. nota, part of the phrase "nota bene" (take notice, mark well) (Latin)

n. footnote, reference or comment at the bottom of a page or end of a chapter; direction to a comment which appears in the continuation of a document, marginal notes, comments written into the margins, comments written on the side of a page

Fransızca'da Nota : note [la]

Almanca'da Nota : n. Note

Rusça'da Nota : n. нота (F), меморандум (M)

adj. нотный