Nudist türkçesi Nudist nedir

  • Çıplak.
  • Çıplaklık yanlısı.
  • Çıplaklık taraftarı kimse.
  • Nüdist.
  • Çıplak dolaşan kimse.

Nudist ile ilgili cümleler

English: There are many nudist beaches in East Germany.
Turkish: Doğu Almanya'da birçok nüdist plajı vardır.

Nudist ingilizcede ne demek, Nudist nerede nasıl kullanılır?

Nudist camp : Çıplaklar düşergesi. Çıplaklar kampı.

Nudist colony : Çıplaklar kampı.

Nudists : Çıplak dolaşan kimse. Çıplaklık yanlısı. Nüdist. Çıplaklık taraftarı kimse.

Nudism : Çıplak yaşama öğretisi. Çıplak dolaşma merakı. Çıplak yaşama.

Nudisms : Çıplak dolaşma merakı.

Nudibranch : Bir tür deniz yumuşakçası. Deniz tavşanı.

Nudity : Çıplaklık. Yokluk. Fakirlik. Çıplak insan figürü.

Nudities : Yokluk. Çıplaklık. Fakirlik.

Nudies : Çıplak aktris. Çıplaklık filmi. Oyuncuların çıplak olduğu film. Oyuncuların çıplak oldukları film veya tiyatro oyunu.

Nudie : Çıplaklık filmi. Çıplak aktris. Oyuncuların çıplak olduğu film. Oyuncuların çıplak oldukları film veya tiyatro oyunu.

İngilizce Nudist Türkçe anlamı, Nudist eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nudist ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Exposed : Maruz kalan. Açıkça. Maruz. Meydanda. Muhafazasız. Ortada. Maruz kalmış (kimyasal maddeye vb). Korunmasız. Açık.

 

Aboveboard : Adil. Yasal. Hilesiz. Dürüst. Doğru. Dürüst bir şekilde. Vicdanla. Açık aşikar. Kanuna aykırı olmayan.

Denuded : Kel. Açmak. Erozyona uğratmak. Çıplaklaşmış. Soymak. Çıplak bırakmak.

Adamite : Adem'in durumunu taklit eden ve çıplak dolaşmayı tercih eden hayalperest bir tarikatın üyesi. Kimse. Adamit. Adem'in soyundan gelen. Bir tür yeşil floresan minerali. İnsan.

Individualist : Bireyciliği savunan. Geleneklere uymayan kimse. Bağımsız bir şekilde hareket eden veya düşünen kimse. Bireyselci. Ferdiyetçi. Bireyci.

Bleakish : Korunmasız. Bunaltıcı. Örtüsüz. Meydanda. Açık. Üzüntü verici. İçi karartıcı.

Have nothing on : Üzerinde bir şey olmamak. Masum. Suçlu olduğuna dair kanıt yok. Soyunmuş.

Bleakest : Sevimsiz. Kötü. Rüzgarlı. Umutsuz. Soğuk. Rüzgara açık. Kara. Akkefal. Rüzgar alan.

Bares : Açmak. Gözle görülür hale getirmek. Açık. Soymak. Açığa vurmak. Çıkarmak. Açılmak.

Nudist synonyms : in a state of undress, bare, naturist, birthday suit, au naturel, bleak, bleaker, barer, derbio, barest, nudists.