Olağanüstülük nedir, Olağanüstülük ne demek

  • Olağanüstü olma durumu, fevkaladelik, harikuladelik

"Olağanüstülük" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu yalılarda da Hıdırellez'i belirtir hiçbir olağanüstülük görülmüyordu." - S. Birsel

Olağanüstülük anlamı, kısaca tanımı:

Olağanüstü : Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade. Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, fevkalade. Harikulade.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Fevkaladelik : Olağanüstülük.

Harikuladelik : Olağanüstülük.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Olağanüstülük anlamı nedir?

İngilizce'de Olağanüstülük ne demek? : n. hugeness

Almanca'da Olağanüstülük : n. Trefflichkeit, Vortrefflichkeit