Olanaksız olay nedir, Olanaksız olay ne demek

Olanaksız olay; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir.

İstatistiksel anlamı:

[Bakınız: kesin olay].

Olanaksız olay anlamı, tanımı

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat

Olanak : İmkân.

Olanaksız : Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Kesin olay : Bir rasgele deneyin her yinelenmesinde ortay acıkan olay. Kesin olayın ortaya çıkma olasılığı 1'dir. Ortaya çıkma olasılığı sıfır olan olaya olanaksız olay adı verilir.

Kesin : Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu. Kesinlikle.

Kesi : Kesilmiş yer. Ortaklık, yarıcılık : Tarlayı kesiye verdim. Çamaşır. Giysi, elbise. Ucu eğik baston, sırık.

Diğer dillerde Olanaksız olay anlamı nedir?

İngilizce'de Olanaksız olay ne demek ? : impossible event