Ex post türkçesi Ex post nedir

  • Gerçekleşen anlamında sıfat.
  • Olaydan sonra.
  • Olan.
  • Vuku bulan.
  • Meydana gelen.
  • Geçmişe yönelik.
  • Geçmişide kapsayan.

Ex post ingilizcede ne demek, Ex post nerede nasıl kullanılır?

Ex : -sız. Siz. Silmek. Den dışarı. (yapmaktan) vazgeçmek. Sız. Fazla. Önceki. Çıkarmak. Tamamen.

Post : Sonra. Sonraki. İlan yapıştırmak. Postalamak. Posta. Posta ile göndermek. Makam. Sonrası. Bilgi vermek. Afişe etmek.

Ex post facto : Makabline şamil. Halihazırda yapılmış bir eylemden sonra. Geçmişe yönelik olarak. Daha sonra. Sonradan. Daha önceki olaya uygulanabilen. Yürürlüğe girmesinden önceki olaylara uygulanabilen kanun. Geriye dönük işlem yapma. Olayın vukuundan sonra.

Ex post facto experiment : Tasarım kalıbıyla kesit deneylemesi gibi olan, ancak bu tasarımdan deney ve denetim kümelerinin deneysel değişkenin işe karışmasından sonra eşitlenmesi bakımından ayrılan, sonuçtan nedene doğru deney düzeni, bkz, kesit deney düzeni. Olduktan sonra deney.

Ex post forecast : Ex-post öngörü.

Ex ante : Planlanan. Tahmin edilen. -den dışarı. Önde. Umulandan önce. Beklenen anlamında sıfat. Uygulama öncesi. Olay gerçekleşmeden önce. -de teslim. Önceden tahmin edilen.

Ex aequo et bono : Hakaniyete uygun (latince). Adalet prensiplerine uyumlu. Hakkaniyet ve nesafete göre. Hak ve adalete göre.

 

İngilizce Ex post Türkçe anlamı, Ex post eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ex post ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Situated : Mukim. Bulunan. İkamet eden. Konum. Yerleşmiş. Yerleşik. Kurulu. Kain.

After the event : Şimdi artık meydana geldikten sonra.

Retrospective : Önceki olayları kapsayan. Geçmişe etkili. Geçmişi hatırlayan. Anma gösterisi. Geçmiş bir dönemin, artık çalışmayan ya da ölmüş bir sinemacının filmlerini, sinemanın gelişmesine katkıda bulunmakla birlikte zamanında dikkati çekmeyen filmleri, belirli bir türün ürünlerini tanıtmak üzere yapılan toplu gösterim. Geçmişi de kapsayan. Geçmişe ait. Geriye dönük. Makable şamil. Önceyi kapsayan.

Retrospectives : Makable şamil. Geçmişle ilgili. Geriye dönük. Geçmişe etkili. Geçmişe ait. Önceyi kapsayan. Geçmişi hatırlayan.

After the fact : Eylemden sonra. Artık iş yapıldıktan sonra.

Naissant : Gelişimine yeni başlamış olan bitki ya da hayvan. Yeni gelişmiş. Yaşamın ilk evrelerinde olan. Yeni oluşmaya başlamış olan (kimya).

Taken place : Olmak. Meydana gelmek.

Resultant : Sonuçta oluşan. -den doğan. -in sonucu olan. Sonuç olarak çıkan. Sonucunda ortaya çıkan. Bileşke. Sonuç. -den çıkan.