Onursal nedir, Onursal ne demek

Onursal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen, fahri (başkanlık, üyelik, profesörlük vb. unvan)

Onursal isminin anlamı, Onursal ne demek:

Erkek ismi olarak; Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen, fahri (başkanlık, üyelik, profesörlük ve benzeri unvan).

Onursal anlamı, kısaca tanımı:

Onursal başkan : Bir kuruluşa onur vermek için sorumluluğu veya yetkisi olmadan başkan seçilen kimse.

Onur : Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.

Saygı : Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram.

Övünç : Övünme, kıvanç, iftihar.

Kabul : Bir yere alınma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Akseptans. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma.

Fahri : Gönüllü, karşılıksız. Onursal.

Üyelik : Üye olma durumu.

Profesörlük : Profesörün görevi. Profesör olma durumu.

Unvan : San.

Diğer dillerde Onursal anlamı nedir?

İngilizce'de Onursal ne demek? : adj. honorary, complimentary

Fransızca'da Onursal : honoraire, honorifique

Almanca'da Onursal : n. Ehrenamt

adj. ehrenamtlich