Onursuzluk nedir, Onursuzluk ne demek

  • Onursuz olma durumu, şerefsizlik

Onursuzluk anlamı, kısaca tanımı:

Onursuz : Onuru olmayan veya onura aykırı davranışlarda bulunan, şerefsiz, haysiyetsiz.

Onur : İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Şerefsizlik : Şerefsiz olma, şerefini koruyamama durumu, onursuzluk.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Onursuzluk anlamı nedir?

İngilizce'de Onursuzluk ne demek? : n. dishonor, dishonour [Brit.], improbity

Almanca'da Onursuzluk : n. Würdelosigkeit