Ortak dil nedir, Ortak dil ne demek

  • Ana dilleri veya lehçeleri farklı topluluklar arasında anlaşmayı sağlayan dil

Dil bilgisi olarak anlamı:

Bir dilin lehçe ya da ağızlarından birinin yaygınlaşarak ülkenin ortak dili durumuna gelmiş biçimi: Türk ortak dili, Fransız ortak dili ve benzeri

Gramer anlamı:

Bir ülkede konuşulan lehçe ve ağızlar içinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, ortak yazı ve edebiyat dili olarak kullanılan dil. Türkiye Türkçesinin ortak dili İstanbul ağzı üzerine kurulmuştur.

İngilizce'de Ortak dil ne demek? Ortak dil ingilizcesi nedir?:

common, common language

Ortak dil anlamı, kısaca tanımı:

Ortak : Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner. Kuma. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek.

Orta : Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Orantı. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Ne büyük ne küçük, midi. Yeniçeri Ocağında tabur. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Ne uzun ne kısa, midi. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. İyi ile kötü arasındaki durum.

 

Lehçe : Konuşma tarzı. Polonya dili. Bu dille yazılmış olan. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Topluluk : Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Vücudun dolgun olma durumu. Sanatçı grubu.

Anlaşma : Sözleşme. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılmış olan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon. Anlaşmak durumu.

Ortak dil veya ortak diyelek : Türlü diyeleklerin kaynaşmasıyla meydana gelen kamu dili.

Ortak dil ile ilgili Cümleler

  • Amerikan İngilizcesi Avrupa'nın ortak dili oldu mu?
  • Tek ortak dilleri olduğu için birbirleriyle İngilizce konuşan Japon ve Çinli arkadaşlarım var.
  • Ortak dil konuşmadıkları için Mustafa ve Mary o zaman birbirleriyle konuşamadılar.
  • Birçok Asyalının ortak dili İngilizce'dir.

Diğer dillerde Ortak dil anlamı nedir?

İngilizce'de Ortak dil ne demek? : n. interlanguage, lingua franca