Packages türkçesi Packages nedir

Packages ile ilgili cümleler

English: Good things come in small packages.
Turkish: İyi şeyler küçük paketlerde gelir.

English: I want to leave these packages for a while.
Turkish: Bu paketleri kısa bir süreliğine bırakmak istiyorum.

English: Big things come in small packages.
Turkish: Büyük şeyler küçük paketlerde gelir.

English: Turkey has passed very important reform packages in Parliament during the European Union (EU) process.
Turkish: Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde çok önemli reform paketlerini Meclis' ten geçirdi.

English: Just put those packages anywhere.
Turkish: Şu paketleri bir yere koyuver.

Packages ingilizcede ne demek, Packages nerede nasıl kullanılır?

Marks and numbers of packages : Bk. marka ve sayı. Kapların marka ve sayısı.

Software packages : Yazılım paketi. Yazılım paketleri. Belirli bir görevin yerine getirilmesi amaçlı olan ve tüm belgelere sahip program.

Prepackages : Önceden paketlemek. Ön ambalaj.

Repackages : Tekrar paketlemek. Yeniden paketlemek.

Package deal : Paket teklif. Paket anlaşma. Toplu pazarlık. Birçok konuyu içeren anlaşma.

System package identity : Sistem paket kimliği.

Computer audit package : Bilgisayar denetleme paketi.

Package of technology : Teknoloji paketi. Teknoloji üreten firmalar tarafından teknoloji aktarımı yapan firma veya ülkeye sunulan ve ilgili mal üretiminin bütün üretim aşamalarını kapsayan teknik bilgiler bütünü.

 

Package store : İçki dükkanı. Tekel bayii.

Authentication package : Kimlik denetim paketi.

İngilizce Packages Türkçe anlamı, Packages eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Packages ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Packeted : Bir yığın para. Çıkın. Ceza alma. Paketlemek. Sorun. Deste.

Bluey : Kızıl saçlı kimse. Maden işçisi kıyafeti. £5. Trafik bileti. Bir deniz anası türü. Avustralya çoban köpeği. Ormanda yaşayan bir kimsenin kişisel eşyalarını koyduğu sarmalanmış battaniye (aslen mavi) (avustralya). Ekipman.

Package : Gıda maddelerini, dış etkenlerden koruyan, pazarlama sırasında, üzerindeki işaret ve etiketiyle ürünü tanıtan, ayrıca dağıtım ve depolama sırasında taşıma kolaylığı sağlayan, kağıt, karton, plastik vb. materyallerden yapılmış dış örtü. Kırılıp dökülmesini önlemek amacıyla malın içine koyulduğu kap ya da sarıldığı nesne. İçindeki eşyayı dış etkilerden koruyarak bir arada tutan, dağıtım ve pazarlamayı kolaylaştıran ve içeriği hakkında tüketicilere bilgi veren çeşitli maddelerden üretilmiş sargı, kutu veya kaplar. Deste. Paketlemek. Paketleme. Denk. Posta paketi, sarılmış ya da sarılmamış taşınacak nesneler. elde taşınabilecek büyüklükte kağıda sarılmış nesne.

 

Bindles : Bağ. Ufak uyuşturucu tozu paketi. (argo) demet. Eroin.

Bundle : Sarmak. Sokuşturmak. Bir yığın. Çıkın. Paket yapmak. Demet. Tıkıştırmak. Paldır küldür yollamak. Palas pandıras yollamak.

Packet : Sorun. Çıkın. Bir yığın para. Deste. Paketlemek. Ceza alma. Yaralanma.

Takeaway : Hazır yemek satan dükkan. Başka yerde yenilmek üzere sıcak yemekleri paketlenmiş olarak satan dükkan. Sıcak yemeklerin paket halinde satıldığı (yer). Paket servisi olan restoran. Hazır yemek satan dükkandan alınan. Paket servisi. Paketlenmiş olarak hazırlanan (sıcak yemek). Paket servis. İşeyarar bilgi.

Packets : Sorun. Bir yığın para. Ceza alma. Yaralanma. Çıkın.

Bindle : Bağ. Eroin. (argo) demet. Ufak uyuşturucu tozu paketi.

Packaged software : Paket yazılım. Paketlenmiş yazılım. Paket bağdarlama.

Packages synonyms : sheaf, blueys, fasciculus, collection, fardel, accumulation, bundles, container, parcel, packeting, takeaways, assemblage, pack, packs, wisp, aggregation, takeout.

Packages zıt anlamlı kelimeler, Packages kelime anlamı

Packages antonyms : unbox, unpackaged.