Parametrelemek nedir, Parametrelemek ne demek

Parametrelemek; bir geometri terimidir.

  • Parametreli bir eğri veya yüzey belirlemek

Parametrelemek anlamı, kısaca tanımı:

Parametre : Değişken.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç. Kuruşun kırkta biri.

Parametreli : Bir veya birçok parametre ile ilgili.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Belirlemek : Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek. Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı. Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak.