Parish türkçesi Parish nedir

 • Mahalle.
 • Papazın dini bölgesi.
 • Kilise.
 • Papaz idaresindeki bölge.
 • Papaz.
 • Bir papazın ruhani bölgesi.
 • Bir papazın yönetimindeki bölge.
 • Cemaat.
 • Papaz idaresindeki mıntıka.
 • Kendi kilisesi ve cemaati olan bölge.
 • Kaymakamlığa benzer idari bölge.
 • Bir kilisenin sorumlu olduğu mahallede oturan sakinlerin tümü.

Parish ile ilgili cümleler

English: They are the boys of the parish.
Turkish: Onlar kilisenin çocukları.

Parish ingilizcede ne demek, Parish nerede nasıl kullanılır?

Parish church : Bölge kilisesi.

Parish clerk : Kilise katibi.

Parish council : Mahalle heyeti.

Parish pump politics : Kilise destekli politika.

Parish register : Kilise kayıt defteri.

Parishes : Papaz. Bir kilisenin sorumlu olduğu mahallede oturan sakinlerin tümü. Bir papazın ruhani bölgesi. Mahalle. Bir papazın yönetimindeki bölge. Papaz idaresindeki mıntıka. Papazın dini bölgesi. Cemaat. Kilise. Papaz idaresindeki bölge.

Plaster of paris : Caso4.1/2 h2o; ısıtılınca (100-200°c) suyunun 3/4'ünü yitirerek ak bir toza dönüşen ve su ile karıştırılınca ısı açığa çıkarıp bir süre sonra katılaşma özelliği gösteren özdek. Alçı. Kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Alçı taşı. Sıva. Toz alçı.

Paris club : Resmi kredilerin ve kamu garantili özel borçların erteleme görüşmelerinin yapıldığı ve borçların yeni ödeme takvimine bağlandığı, ilk kez 1956 yılında yapılan hükümetler arası toplantı. Paris kulübü.

 

The whole parish : Bütün mahalle.

Paris green : Arsenikli yeşil boya. Paris yeşili. Yeşil renkli böcek boyası.

İngilizce Parish Türkçe anlamı, Parish eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Parish ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Community singing : Çevre. Ümmet. Halk. Organize olmuş koroda şarkı söyleyen insanlar grubu. Millet. Camia. Eşler arasındaki mal ortaklığı. Ortak yön. Topluluk.

Clerics : Rahip. Yazışma. Vaiz.

Clerk in holy orders : Rahip.

Curates : (sergi vb hakkında) küratörlüğünü yapmak. Papaz yardımcısı. Stajyer papaz. Vaiz.

Quarter : Konaklatmak. Dört parçaya bölmek. Yerleştirmek. Geceletmek. Araziyi köşe bucak aramak (köpek). Kökeni ispanyol akıncılar tarafından amerika’ya getirilen atlara dayanan, adından da anlaşılacağı üzere çeyrek mil gibi kısa mesafe yarışlarında usta, her renkte olabilen at ırkı. Yerleştirmek (bir kimseyi bir yere veya birinin yanına). Çeyrek. Dörde bölmek.

Churches : Hristiyan din adamları. Hristiyan alemi. Kiliseler. Kilise ayini. Hristiyanlıkla ilgili cemaat. Hristiyan toplumu.

Clerestory : Asma kat. Pencereli üst kısım (yapı). Üstkat. Yükseltilmiş çatı bölmesi. Tren vagonlarında. Bir binanın pencereli üst kısmı. Pencere ve vantilatörlü. Üst düzey penceresi. Pencereli üst kısım. Göz seviyesinin üzerinde yüksek pencere.

Chaplain : Papaz (okul, ordu veya hastanede). Din işleri subayı. Vaiz. Şapel papazı. Din görevlisi. Bir kurumun papazı. Din işleri memuru.

 

Blackcoat : Rahip. Ruhban sınıfı üyesi. Vaiz.

Episcopate : Piskoposluk.

Parish synonyms : clergyman, district, churchmen, dominie, neighborhoods, chaplains, barrio, fane, street, parishes, meeting, jurisdiction, hometowns, communions, churched, neighborhood, canons, curated, congregation, congregations, kirks, boodles, community, bishopric, the street, districts, churchman, communion, curate, ecclesia, hometown, neighbourhood, clergymen.

Parish ingilizce tanımı, definition of Parish

Parish kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A parish priest. Of or pertaining to a parish. As, parish poor. That circuit of ground committed to the charge of one parson or vicar, or other minister having cure of souls therein. As, a parish church. Parochial. Parish records. Maintained by the parish.