Pedestrian passage türkçesi Pedestrian passage nedir

  • Yollarda, yayaların karşıdan karşıya güvenle geçmelerini sağlamak üzere, çivi, boya, renkli taş, ışık gibi belirtkelerle ayrılmış geçit.
  • Yaya geçidi.

Pedestrian passage ingilizcede ne demek, Pedestrian passage nerede nasıl kullanılır?

Pedestrian : Alelade. Kent içinde belirli uzaklıklara yürüyerek ulaşan kimse. Yaya giden. Sıradan. Yaya. Yavan. Piyade. Yayalara ait. Monoton. Ağır.

Passage : Geçit. Bilet ücreti. Seyircilerin yerlerine gitmeleri için seyir yerinde bulunan geçiş yeri. Hücrelerin belli bir yoğunlukta hücre içeren kültürlerde çoğalmalarını ve devamlılıklarını sağlamak amacıyla başka bir besi yerine aktarılması işlemi. bitki doku ya da aşısının birbirini takip eden bölünmelerinden sonra besi yerinin belirli aralıklarla değiştirilmesi. pasaj. Parça. Bölüm. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Geçme. Geçiş. Kanal.

Pedestrian bridge : Yaya köprüsü. Üstten geçiş. Köprülü kavşak. Üstgeçit.

Pedestrian crossing : Yollarda, yayaların karşıdan karşıya güvenle geçmelerini sağlamak üzere, çivi, boya, renkli taş, ışık gibi belirtkelerle ayrılmış geçit. Çizgili yaya geçidi. Yaya geçidi.

Pedestrian island : Bir kentte yayalara ve yürümeye ayrılmış ya da o amaçla tasarlanmış bir adacık, kesim. Yaya adası. Yaya adacığı.

 

Pedestrian precinct : Yaya bölgesi.

İngilizce Pedestrian passage Türkçe anlamı, Pedestrian passage eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pedestrian passage ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pathways : Yaya yolu. Patika.

Footway : Keçiyolu. Yaya kaldırımı. Yayageçidi. Bir yolun, sokağın kenarında yalnız yayaların geçmesine ayrılan, azıcık yükseltilmiş dar bölüm. Patika. Kaldırım.

Crosswalks : İçbölme.

Pathway : Patika. Yaya yolu. İzyolu. Metabolizmada bir maddenin diğerine dönüştüğü reaksiyonlar dizisi. Petvey. Patika yol. Yolak. Keçiyolu. Yol.

Crossing point : Geçiş noktası. Karşıdan karşıya geçme izni olan yer. Tutuşma noktası. Kesişme noktası.

Crossing points : Karşıdan karşıya geçme izni olan yer. Kesişme noktaları. Geçiş noktası.

Footways : Patika. Keçiyolu. Yayageçidi. Kaldırım. Yaya kaldırımı.

Zebra crossing : Çizgili yaya geçidi.

Pedestrian zone : Yaya bölgesi.

Safety zone : Güvenlik bölgesi. Yaya bekleme yeri. Refüj. Emniyet bölgesi. Güvenli bölge. Güvenlik zonu.

Pedestrian passage synonyms : panda crossing, pedestrian crossing, crosswalk, crossing, the safety zone.