Patika nedir, Patika ne demek

  • Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, keçi yolu, yolak

"Patika" ile ilgili cümle

  • "Selim çıkını aldı, güneşte ağaran patika yolunu tuttu." - Halikarnas Balıkçısı

Yerel Türkçe anlamı:

Patates.

Patika anlamı, kısaca tanımı:

Pati : Kedi, köpek vb. hayvanların ön ayağı. Küçük çocuk ayağı.

Engebeli : Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı.

Ayak : Göl ayağı. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi. Bacak. Vücudun belden aşağı bölümü. Basamak. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste. Futun küpü alınarak hesaplanan değer. Halk edebiyatında uyak. Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, kadem, fit, fut. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri.

Tekerlekli : Tekerleği olan, tekerli.

 

Araç : Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Taşıt.

İşlem : Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.

Keçi : İnatçı. Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli dişi hayvan (Capra hircus).

Yolak : Patika.

Patika ile ilgili Cümleler

  • Dar bir patika boyunca yürüdük.
  • Bu patika nereye gidiyor?
  • Ormanda bir patika var.
  • Patika dardı.
  • Tarlaların içinde bir patika var.
  • Biz ormanda bir patika açtık.
  • Bu patika nereye çıkıyor?
  • Solda gizli bir patika var.

Diğer dillerde Patika anlamı nedir?

İngilizce'de Patika ne demek? : n. footpath, track, pathway, path, walkway, alley, gate, lane, trail

Fransızca'da Patika : chemin [le], sente [la], sentier [le]

Almanca'da Patika : n. Fußpfad, Steig, Trampelpfad

Rusça'da Patika : n. тропа (F), тропинка (F), дорожка (F)