Pekmez nedir, Pekmez ne demek

Fransızca'da Pekmez ne demek?:

sapa

Pekmez anlamı, kısaca tanımı:

Pekmez kaynatmak : Pekmez yapmak.

Pekmez helvası : Eritilen tereyağında unun hafifçe kavrulmasından sonra pekmezle karıştırılmasıyla yapılmış olan ve cevizle birlikte sunulan bir tatlı türü.

Pekmezkefi : Bu renkte olan (at). Kula ile doru arasında bir at donu.

Pekmezköpüğü : Bu renkte olan. Açık kahverengi.

Pekmez köpüğü : Pekmez kaynatılırken kazanın üzerinde oluşan tatlı köpük.

Pekmez toprağı : Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn.

Dut pekmezi : Dutun ezilmesi ve şırasının kaynatılması sonunda elde edilen bir pekmez türü.

Üzüm pekmezi : Üzümün önce çiğnenerek, ezilerek şıra durumuna getirilmesi sonra kazanda şeker ve üzüm topağı ile kaynatılması sonucu elde edilen pekmez.

Pekmezci : Pekmez yapan veya satan kimse.

Pekmezcilik : Pekmez yapma veya satma işi.

Pekmezli : Pekmezi olan veya içinde pekmez bulunan. Tadı fazla olan, çok tatlı.

Pekmezlik : Köy evlerinin yanında pekmez yapmak için kullanılan, şaraphane ve ocağı bulunan özel bina veya bölme. Pekmez yapmaya elverişli. Pekmez yapmak için ayrılmış.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

 

Üzüm : Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.

Meyve : Ürün, sonuç, kâr. Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

Pekmez kefi : Açık doru, kula (at donu için).

Pekmez külü : Üzüm şırasını kestirmekte kullanılan ceviz ağacı külü.

Pekmezal : Kula ile doru arasında bir at donu.

Pekmezciler : Diyarbakır şehri, Dicle belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Pekmezliçorba : Aşure.

 

Pekmeztavası : İçinde pekmez kaynatılan büyük kap. (Küçükkabaca *UIuborlu -Isparta *Kemalpaşa -İzmir)

Pekmeztoprağı : Pekmez kaynatma işlemi sırasında kullanılan beyaz toprak. (Küçükkabaca *Uluborlu, Uluğbey *Senirkent -Isparta)

Diğer dillerde Pekmez anlamı nedir?

İngilizce'de Pekmez ne demek? : [Pekmez] n. boiled grape juice

Fransızca'da Pekmez : moût de raisin

Almanca'da Pekmez : Traubensirup, Maulbeersirup, Sirup