Primordiyal eşey hücresi nedir, Primordiyal eşey hücresi ne demek

Primordiyal eşey hücresi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Oogonyum.

Primordiyal eşey hücresi kısaca anlamı, tanımı

Eşey hücresi : Dişi ya da erkek eşey organlarında meydana gelen ve birleşerek döllenmiş yumurtayı (zigot) oluşturacak dişi hücre (yumurta) ya da erkek hücre (sperm). Gamet. Dişi veya erkek eşey organlarında meydana gelen ve birleşerek döllenmiş yumurtayı oluşturacak dişi ve erkek hücreler, gamet. Dişilerde yumurtalık, erkeklerde ise testisin geliştiği köken hücre, cinsiyet hücresi, gonosit

Primordiyal : Herhangi bir yapının ilk oluştuğu ilkel şekli. Herhangi bir yapının ilk oluştuğu ilkel biçim.

Eşey : Cinsiyet. Bir organizmanın dişi veya erkek olarak sınıflandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakter topluluğu.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

Prim : İşveren tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlamak amacıyla verilen para. Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret. Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış.

 

Oogonyum : [Bakınız: yumurta ana hücresi]. Olgun yumurtanın embriyonik hayatta oluşan ilkel biçimi, primordial eşey hücresi. [Bakınız: yumurta ana gözesi].

Diğer dillerde Primordiyal eşey hücresi anlamı nedir?

İngilizce'de Primordiyal eşey hücresi ne demek ? : primordial germ cells