Pyodermatitis türkçesi Pyodermatitis nedir

  • Piyoderma.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Piyodermatitis.
  • Piyodermatit.

Pyodermatitis ingilizcede ne demek, Pyodermatitis nerede nasıl kullanılır?

Pyodermatosis : Piyodermatozis. Piyoderma. Piyodermatoz.

İngilizce Pyodermatitis Türkçe anlamı, Pyodermatitis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pyodermatitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Pyodermatosis : Piyodermatoz. Piyodermatozis.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Pyoderma : Deri irinlenmesi. İrinli deri. İrinli. Piyodermi. Piyodermit. Derinin irinli nitelikteki herhangi bir enfeksiyonu, piyodermatitis, piyodermatozis. püstül, akne ve furunküloz gibi deri lezyonları piyoderma başlığı içinde ele alınır. Piyoderm.

 

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abattoir : Kesimevi. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abaxial : Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Abaksiyal.

Pyodermatitis synonyms : abdominal ovariectomy, abdominal fat necrosis, a amplitude mod, a clay, abdomen, a crochordon, abdominal distention, a c deformity.