Rationales türkçesi Rationales nedir

  • Temel.
  • Rasyonel.
  • Mantık.
  • Sebebler izahı.
  • Gerekçe.
  • Mantıklı açıklama.
  • Faka bastırmak.
  • Sebepler izahı.

Rationales ingilizcede ne demek, Rationales nerede nasıl kullanılır?

Rationale : Mantıklı açıklama. Mantık. Rasyonel. Açıklama. Temel. Sebepler izahı. Faka bastırmak. Gerekçe. Sebebler izahı.

Rational analysis : Rasyonel analiz.

Rational expectation hypothesis : Ussal beklentilerle hareket eden iktisadi karar birimlerinin, para ve maliye politikalarındaki değişikliklerin sonuçlarını tahmin ederek, iktisadi çıkarlarını koruyacak biçimde anında hareket edeceklerini ve ekonomide beklenmeyen bir değişiklik olmadıkça fiyatlar genel düzeyini ortalama olarak doğru tahmin edeceklerini ileri süren ilk defa j. r. muth tarafından ortaya atılan ve daha sonra yeni klasik iktisat okulu iktisatçıları tarafından iktisadi çözümlemelerde kullanılan kuram. krş. uyarlanabilir beklentiler önsavı, rassal yürüyüş önsavı. Ussal beklentiler önsavı.

Rational expectation theory : Ussal beklentilerle hareket eden iktisadi karar birimlerinin, para ve maliye politikalarındaki değişikliklerin sonuçlarını tahmin ederek, iktisadi çıkarlarını koruyacak biçimde anında hareket edeceklerini ve ekonomide beklenmeyen bir değişiklik olmadıkça fiyatlar genel düzeyini ortalama olarak doğru tahmin edeceklerini ileri süren ilk defa j. r. muth tarafından ortaya atılan ve daha sonra yeni klasik iktisat okulu iktisatçıları tarafından iktisadi çözümlemelerde kullanılan kuram. krş. uyarlanabilir beklentiler önsavı, rassal yürüyüş önsavı. Ussal beklentiler önsavı.

 

Rational expectations : Rasyonel bekleyişler. Ussal beklentiler. Rasyonel bekleyişler hipotezi. İktisadi karar birimlerinin belirsizliğin ihmal edildiği bir durumda, mevcut ve elde edilebilir tüm bilgileri sistematik hata yapmayacak biçimde kullanarak oluşturdukları beklentiler. krş. uyarlanabilir beklentiler. Rasyonel beklentiler.

Rational line : Oranlı sayılar doğrusu. Rasyonel doğru. Rasyonel sayılar doğrusu.

Campbell schiller rational expectations : Campbell schiller akılcı beklentiler.

Rational numbers : Oranlı sayılar. Rasyonel sayılar. Asli sayılar. Rasyonel sayı.

Rational expression : Rasyonel ifade. Rasyonel fonksiyon. Oranlı işlev.

Rational number : Oranlı sayı. Rasyonel sayı. Kesirli sayı. Oransal sayı.

İngilizce Rationales Türkçe anlamı, Rationales eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Rationales ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Principle : Tümdengelimci ya da tümevarımcı bir bilimsel dizgenin bilgi üretme sürecini yöneten üst yönseme ve genel tutamaklar, bk. yönseme. Kaide. Dürüstlük. Ç.yol. Prensip. Ahlak. Köken. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Temel düşünce, temel kanı. bireysel karar ve eylemlerin, tutarlı ve eleştirel biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayan ana kural. her türlü tartışmanın dışında sayılan kural. başlangıç, hareket noktası, her şeyin kendisinden türediği ilk ve temel kaynak. Ana kaynak.

 

Two time : Aldatmak (eş). İhanet etmek. Aldatmak. İkili oynamak.

Deceive : Yutturmak. Keklemek. Oyun etmek. Yalan söylemek. Kandırmak. Çarpmak. Yitirmek. Kafeslemek. Kazık atmak.

Corollaries : Bir şeyin doğal sonucu. Sonuç. Bir kaziyenin neticesi. Doğal sonuç. Netice.

Abecedarians : Çok basit. Alfabetik olarak düzenlenmiş. Alfabenin harfleri ile ilgili. Okumayı yeni öğrenen kimse.

Backdrop : Zemin. Dip bezemini örten perde. Arka perde. Uygun ortam. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Dip perdesi. Perde arkası. Sahne arka perdesi. Sahnede arka perde.

Deceives : Kalleşlik etmek. Kaybetmek. Kafese koymak. Aldatmak. Keklemek. Yitirmek. Oyun etmek. Kafeslemek. Dolandırmak. Göz boyamak.

Tricked : Oyun etmek. Oyuna getirmek. Aldatmak. Oyuna gelmiş. Kandırmak. Kandırılmış.

Leading motives : Esbabı mucibe.

Preamble : Girizgah. Başlangıç. Önsöz. Açış konuşması. Mukaddeme. Açılış konuşması. Giriş. Başlama eki.

Rationales synonyms : mental, justifications, logic, logics, rationality, rationalist, rationalities, baselines, reason, backdrops, hornswoggle, rationalistic, baseline, abecederian, noetic, hornswoggling, rationale, basement, rational, back drop, preambles, explanation, tricks, justification, alibi, backbone, hornswoggled, corollary, basal, dialectic, efficient, dialectics, baselined.

Rationales zıt anlamlı kelimeler, Rationales kelime anlamı

Physical : Bedeni. Mevcut. Fiziki. Fiziksel. Somut. Maddi. Maddesel. Bedensel. Muayene.

Insane : Anlamsız. Çıldırmış. Delilere özgü. Çılgın. Akıl hastası. Kaçık. Delice. Deli. Meczup.

Unreasonable : Aşırı. Makul olmayan. Fahiş. Fahiş (fiyat). Absürd. Akıl almaz. Abes. Akılsız. Mantıksız. Anlamsız.

Rationales antonyms : irrational, illogical.