Recked türkçesi Recked nedir

Recked ile ilgili cümleler

English: I just wrecked my car in a traffic accident.
Turkish: Az önce bir trafik kazasında arabamı mahvettim.

English: The ship was wrecked on the rocks.
Turkish: Gemi, kayalara çarpmış.

English: Your car's totally wrecked.
Turkish: Araban bütünüyle harap olmuş.

English: Ali wrecked his truck.
Turkish: Ali kamyonunu mahvetti.

English: I'm completely wrecked.
Turkish: Resmen bitiğim.

Recked ingilizcede ne demek, Recked nerede nasıl kullanılır?

Shipwrecked : Harap olmuş. Batmış (bir gemi ile alakalı). Kazazede. Gemi kazası geçirmiş. Yokedilmiş. Yıkılmış. Tahrip edilmiş. Deniz kazasına uğramış. Tuzla buz olmuş (ümitler vb).

Wrecked : Zarar görmüş. Kaza yapmış. Bozulmuş. Harap olmuş. Mahvolmuş. Kazazede. Karaya oturmuş. Harap edilmiş. Zil zurna sarhoş.

Wrecker : Yıkıcı. Sabotajcı. Yıkmacı. Çekici araç. Baltalayan kimse. Çekici (amerikan ingilizcesi). Hurdacı. Enkaz çıkarıcı. Enkaz temizleyici. Tamirci.

Wreckers : Sabotajcı. Yıkmacı. Gemi batıran yağmacı. Tamirci. Yıkıcı. Hurdacı. Baltalayan kimse. Çekici (amerikan ingilizcesi). Zarar veren kişi. Kurtarıcı.

Reck : Önemsemek. Dikkat etmek. Dikkatli olmak. Düşünmek.

Recklessness : Kayıtsızlık. Düşüncesizlik. Maceraperestlik. Umursamazlık. Atılganlık. Pervasızlık. Dikkatsizlik. İhmal. Tedbirsizlik.

 

Recklinghausen : Batı almanya'da bir şehir.

Reckless person : Dikkatsiz kişi.

Reckless driving : Tehlikeli araba kullanmak. Dikkatsiz taşıt sürme. Dikkatsiz araç kullanma. Dikkatsiz araç sürme. Dikkatsiz taşıt kullanma.

Reckon : Addetmek. Hesaba katmak. ...gözüyle bakmak. Hükmetmek. Saymak. Tahmin etmek. Hesap etmek. Hesaplamak. Sanmak. Gözüyle bakmak.

İngilizce Recked Türkçe anlamı, Recked eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Recked ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Account : Hesaba katma. Göz önünde tutma. Tanım. Hesap verme. Avantaj. Yarar. Hesap. Hesaplaşma. Kar.

Notch : Kertiklemek. Çentik atmak. Kertmek. Yaya yerleştirmek (oku). Çentmek. Çentiklemek. Basım sırasında basım aygıtının diyaframını belirli bir açıklığa getirecek düzeni işletmek üzere filmin kenarına açılan oyuk. Filme çentik yapmak. Çentik. Çetelesini tutmak.

Bewaring : Kaçınmak. Gözünü açmak. Çekinmek. Çok dikkat etmek. Korunmak. Sakınmak.

Evidence : Göstermek. Açıklık. İfade. Belirmek. Açıklamak. Tanık. İz. Şahit. İspat. Göze çarpma.

Cerebrating : Beynini çalıştırmak.

 

Focus attention on : Dikaktle bakmak. Dikkatini ve konsantrasyonunu - üzerine yöneltmek. Aldırmak. Gözetlemek.

Attach importance : Önemsiyor olmak. Önem vermek. Önem atfetmek. Azımsamamak.

Make much of : Çok önem vermek. Fazlasıyla üstünde durmak. Fazlasıyla önemsemek. El üstünde tutmak. Abartmak. Gözünde büyütmek. Önem vermek. Tezahürat yaparak sevgisini belirtmek.

Heeded : Aldırmak. Önemsiyor olmak. Bakmak. Kulak asmak. Dinlemek. Kulak vermek. Önem vermek. Sakınmak.

Accession : Çogalma. Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Erişme. Erme. Tahta çıkma. Katılma. Katılım. Çoğalma. Ulaşma. Ek.

Recked synonyms : written record, log up, written account, check stub, punch in, pay heed to, tally, bewares, be on the ball, bewared, working papers, be pensive, associate, beware, sit up and take notice, mind, beholds, enter, be on the lookout, clock on, beware of, snap, story, have a high opinion of, register, put down, photograph, care about, cast about, manifest, be mindful of, tape, post.

Recked zıt anlamlı kelimeler, Recked kelime anlamı

Clock out : (iş çıkışında) kart basmak. İşten çıkmak. İşten çıkış sögenini kaydetmek. Çıkış zamanını yazmak. Puantöre kaydettirerek paydos etmek. Birisinin işten çıkış saatini kaydetmek. Kart basmak. İşten çıkış saatini kaydetmek.

Advance : İleri gitme. Atamak. Terfi. İlerleme. Daha önceki bir tarihe almak. İleri sürmek. Gelişme. İlerlemek. Yürümek. Bilgisayar, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

Stay in place : Yerinde kalmak.

Recked antonyms : punch out.