Request türkçesi Request nedir

Request ile ilgili cümleler

English: Did you request a seat by the window?
Turkish: Pencere tarafından bir koltuk istedin mi?

English: He refused to listen to our request for help.
Turkish: Yardım talebimizi dinlemeyi reddetti.

English: he acceded to my request in short
Turkish: ricamı kısa sürede kabul etti

English: Did you request a new desk?
Turkish: Yeni bir masa istediniz mi?

English: Ali is the type of person who always demands that something be done rather than request that it be done.
Turkish: Ali bir şeyin yapılmasını rica etmek yerine bir şeyin yapılmasını her zaman talep eden türden bir insan.

Request ingilizcede ne demek, Request nerede nasıl kullanılır?

Request a fax : Faks iste.

Request for comments : Rfc. Yorumlar için rica. Komutlar için istek. İnternet kullanımı için standartlarla ilgili önerilerin olduğu belgeler. Ietf belgelerinin ilk taslağı.

Request for help : Yardım talebinde bulunmak. Yardım talep etmek. Yardım talebi.

Request for information : Bilgi isteği duyurusu. Bilgi istek dokümanı. İstihbarat talebi. Bilgi isteği. Bilgi çağrısı. Proje bilgi ilanı.

 

Request for international register : Uluslararası kütüğe yazım istemi. Markaların uluslararası kütüğe yazımı için yapılan başvurma.

Request item : Öğe iste.

Request to pay : Ödeme istemi. Ödeme talebi. Ödemeyi talep etmek. Günü gelmiş bir alacağın ödenmesinin borçlusundan istenilmesi.

Request place : Bulguyu kütüğe yazdırmak için başvurulan yer. Başvurma yeri.

Request sick leave : Hastalık izni istemek.

Request stop : İhtiyari durak. Bir taşıtın yolcu veya potansiyel bir yolcunun isteği üzerine durduğu durak. Durma talebi.

İngilizce Request Türkçe anlamı, Request eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Request ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Intercession : Rica başkası adına. Şefaat. Araya girme. Rica (başkası adına). Aracılık.

Postulation : Varsayma. Koyutlama. Koyut.

Beg : Mendil açmak. İtiraf etmek. Dilenmek. Sakınmak. Arka ayakları üzerinde durmak. Kaçınmak. İstirhamda bulunmak. Sustaya kalkmak.

Claim : Gerektirmek. İddia etmek. Sahip çıkmak. Herhangi bir işlem sonucu doğan akçalı hak. İddia. Alacak. Talepte bulunmak. Dava açmak. Hak talebinde bulunmak.

Invoked : Yardım istemek. Başlatmak. Yakarmak. Başvurmak. Çağırmak. Hatırlatmak. (tanrıya) yakarmak. Dua etmek.

 

Obtestation : Üzerinde durarak karşı koyma. Şahitlik için yapılan davet. İddia. Yalvarma.

Collection : Toplanan para. Tahsilat. Para toplama. İane. Tahsil. Tecimsel bir belgitte, bir arıtma belgitinde ya da bir başka ödeme belgitinde yazılı paranın alınması, para alma. Cibayet. Derlem. Bilişim, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Tabaka.

Ingathering : Devşirme. Hasatı toplama. Hasat toplama. Hasat. Mahsul.

Appetite : Afiyet. Şehvet. Arzu. İştah. Yemlerin tat, koku, nitelik ve ısı gibi etkenlere bağlı olarak istekle tüketilmesi. Apetit.

Claims : Hak istemleri. Hasarlar. İstemler. Şikayetler. Dava açmak. Tazminat talebi. Hakediş. Alacaklar. İddia etmek.

Request synonyms : ask over, lay claim, invite out, ask round, instance, instances, ambition, mand, ardour, appetites, petitions, aspiration, desiring, pleas, adjured, alacrity, adjuring, adjures, communicate, suing, entreaty, adjure, aspire to, pleading, ask for, desires, indenting, sues, encore, market, entreaties, intercessions, bent.

Request zıt anlamlı kelimeler, Request kelime anlamı

Forfeit : Kayıp. Bedel. Ceza olarak vermek. Kaybetmek. Ceza olarak kaybetmek. İhmalden dolayı kaybedilen şey. Bir hakkınından mahrum kalmak. Zarar. Ceza olarak kaybetme. Yoksun kalmak.

Request ingilizce tanımı, definition of Request

Request kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To express desire ffor. Entreaty. Prayer. Solicitation. As, to request his presence, or a favor. Expression of desire or demand. To solicit. To ask for (something). The act of asking for anything desired. Petition.