Resilient türkçesi Resilient nedir

 • Metanetli.
 • Dirençli.
 • Elastik.
 • Sağlığını.
 • Gücünü çabuk toplayan.
 • Esnek.
 • Çabuk iyileşen.
 • Elastiki.
 • Güçlükleri yenme yeteneği olan.
 • Geriye doğru fırlayan.
 • Aksaklığa dayanıklı.
 • Kendini çabuk toparlayan.

Resilient ile ilgili cümleler

English: Ali is resilient, isn't he?
Turkish: Ali esnek, değil mi?

English: You're resilient.
Turkish: Sen esneksin.

Resilient ingilizcede ne demek, Resilient nerede nasıl kullanılır?

Resiliently : Esnek bir şekilde. Esnekçe.

Resilience : Esneme. Elastikiyet. Çabuk iyileşme özelliği. Elastik olma. Geri tepme. Çabuk iyileşme gücü. Dirençlilik. Esneklik. Direnç. Geri fırlama.

Resiliency : Derlenme. Dayanıklılık. Esneklik.

Encoder resiliency options : Kodlayıcı esneklik seçenekleri.

Resilin : Böceklerde ve diğer bazı omurgasızlarda özellikle kütikulada kitinle birlikte bulunan bir protein. Rezilin. Böcek kanatlarının hareketini sağlayan elastik özelliğe sahip protein. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Resile : Çekilmek. Geri çekilmek (anlaşma vb).

İngilizce Resilient Türkçe anlamı, Resilient eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Resilient ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Stubborner : Dik başlı. Keçi gibi inatçı. Çetin. Aksi. İnatçı. Azimli. Serkeş. Vazgeçmeyen. İnat etmek. İnat.

 

Expansible : Genişler. Gerdirilebilir. Genişleyebilir. Genleşir. Yayılıp büyümesi mümkün. Genleşebilir. Uzatılabilir.

Spirited : Nükteli. Şevkli. Canlı. Heyecanlı. Hevesli. Neşeli. Cesur. Mizaçlı. Gizlice götürülmüş. Cesaretli.

Bouncy : Canli. Yerinde duramayan. Hevesli. Zıpır. Canlı. İstekli. Yaşam dolu.

Sturdiest : Domuz gibi. Sağlam. Sebatlı. Güçlü kuvvetli. Kuvvetli. Azimli. Dayanıklı. Yapılı. Sağlıklı.

Supple : Bükülgen. Uysal. Yumuşak ve esnek. Suple. Çeviklikle hareket edebilen. Yumuşatmak. Yeni durumları çabuk kavrayıp onlara alışabilen (zeka). Kıvrak.

Resistant : Dayanıklı. Rezistan. Dayanır. Mukavim. Direnen. Karşı koyan. Direngen.

Stretchy : Uzar. Uzayan. Esner. Gerilen.

Limp : Bükülgen. Gevşek. Topallamak. Zayıf. Topallama. Güçsüz. Yumuşak. Aksamak. Hamur gibi.

Springiest : Zıpkın gibi. Yay gibi. Enerjik. Yaylı. Canlı.

Resilient synonyms : live, fault tolerant, limbering, lithest, springier, limber, responsive, lithesome, resisting, extendible, limped, elastics, sturdy, stubbornest, resolute, stretchiest, ductile, robust, lithe, sturdier, lither, stubborn, elastic, flexible, resolutes, suppler, resistive, springy, lively, flexile, elastip, limps, stretchier.

 

Resilient zıt anlamlı kelimeler, Resilient kelime anlamı

Spiritless : Ruhsuz. Cesaretsiz. Korkak. Pısırık. Cansız. Donuk. Miskin. Keyifsiz. Sönük.

Inelastic : Elastik olmayan. Sert. Esneklik özelliği göstermeyen. Elastikiyetliksiz. Elastikiyetsiz. Esnemez. Esnek olmayan. Elastikliği olmayan.

Resilient ingilizce tanımı, definition of Resilient

Resilient kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Rebounding. Recoiling. Leaping back.