Sturdiest türkçesi Sturdiest nedir

Sturdiest ingilizcede ne demek, Sturdiest nerede nasıl kullanılır?

Sturdier : Sebatlı. Metanetli. Gürbüz. Yapılı. Güçlü. Dayanıklı. Güçlü kuvvetli. Domuz gibi. Sağlıklı. Azimli.

Sturdily : Dayanıklı bir biçimde. Sağlıklı bir şekilde. Gürbüzce.

Sturdiness : Dayanıklılık. Kuvvetlilik. Gürbüzlük. Güçlülük. Metanet. Sağlamlık.

Unsturdily : Gevşekçe. Dengesizce. Sağlam olmayan bir şekilde. İstikrarsızca. Dayanaksızca. Zayıfça. Gürbüz olmayan bir şekilde.

Unsturdiness : Gevşeklik. Gürbüz olmama durumu. İstikrarsızlık. Çökecekmiş gibi olma durumu. Sağlam olmama durumu. Dayanaksızlık. Zayıflık. Dengesizlik. Yıkılacakmış gibi olma durumu.

Sturdy : Kuvvetli. Domuz gibi. Yapılı. Azimli. Sağlam. Güçlü kuvvetli. Metanetli. Güçlü. Dayanıklı. Sebatlı.

İngilizce Sturdiest Türkçe anlamı, Sturdiest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sturdiest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Haling : Sürüklemek. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Zinde. Dinç. Missouri eyaletinde şehir.

Firmer : Sıkı. Katı. Sert. Kararlı. Kesin. Sabit. Metin. Sağlamlaştırıcı.

 

Bodied : Vücutlu. Bedenli. Cüsseli.

Bankable : Bankaca muteber. Para getiren. Kar getiren. Bankaca kabul edilir. Kar ve başarı getireceği garantili. Bankaca geçerli. Güvenilir.

Stable : Ahıra koymak. Sabit. Durağan. Ahırdaki atlar. Dengeli. Tavla. Bitkisel yeniliğin varlığından söz edilebilmesi için gereken değişmeme, bozulmama; değişmezlik. Değişmez. Sarsılmaz.

Piggish : Obur. Bencil. Pisboğaz. Pis. Açgözlü.

Obstinate : İnatçı. Yüreği katı. Dik başlı. Müzmin. Anut. İddiacı. Kronik. Direngen. İnatçılık etmek.

Burlier : Kapı gibi. Çam yarması gibi. İrikıyım. Palavracı. İri yarı. Kocaman. Cüsseli.

Fastened : Eklenmiş. Kapanmış. Güvenceye alınmış. Bağlanmış. İliştirilmiş. Fermuarlı. Birleştirilmiş. Düğmelenmiş.

Stalwart : İri yapılı. Korkusuz. Güvenilir. Güçlü kuvvetli (kimse). Sağlam yapılı. Gözüpek. Günevinilir. Davadan dönmeyen.

Sturdiest synonyms : ambitious, hardiest, portly, consolidated, high pressure, all right, beefiest, done, sedulous, buxomy, perseverant, healthier, energetic, compacted, entrenched, fittest, hardy, made, heftier, nastily, grittier, fastest, portliest, rudest, cornfed, pigheaded, earnest, constant, hoggish, beefy, strong and healty, durable, acutes.

Sturdiest zıt anlamlı kelimeler, Sturdiest kelime anlamı

Weakness : Dayanıksızlık. Güçsüzlük. Zaaf. Sönüklük. Cansızlık. İnginlik. Zayıf taraf. Halsizlik. Kuvvetsizlik. Zayıflık.

Ill health : Sağlığın kötü olması. Bozuk sağlık durumu. Hastalık. Sağlıksızlık.