Romen rakamları nedir, Romen rakamları ne demek

  • Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan, sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarına karşılık gelen I, V, X, L, C, D ve M işaretleri

Fransızca'da Romen rakamları ne demek?:

chiffres romains

Romen rakamları kısaca anlamı, tanımı:

Romen : Roma'ya ait, Roma ile ilgili. Eski Roma halkından olan kimse.

Rakam : Bu işaretlerle yazılmış sayı. Nicelik, miktar. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri.

Göstermek : Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak. Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek. Yapmasını söylemek, görevlendirmek. Etmek. Bir şeyin etkisi altında tutulmak. Sert bir biçimde karşılık vermek. Belirtmek, anlatmak. Kanıtla inandırmak. Öğretmek, açıklamak. Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak. Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek. Görünmek, benzemek.

Karşılık : Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele. Cevap, yanıt. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.

İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. El, yüz hareketleriyle gösterme. Belirti, gösterge, alamet.

Diğer dillerde Romen rakamları anlamı nedir?

İngilizce'de Romen rakamları ne demek? : Roman numerals

Almanca'da Romen rakamları : römische Zahlen