Sages türkçesi Sages nedir

Sages ile ilgili cümleler

English: Ali checked his cellphone for messages.
Turkish: Ali mesaj gelip gelmediğini görmek için telefonunu kontrol etti.

English: Ali has already gotten three threatening phone messages.
Turkish: Ali zaten tehdit edici üç telefon mesajı aldı.

English: Ali ignored Mary's email messages.
Turkish: Ali Mary'nin e-posta mesajlarını görmezden geldi.

English: Ali massages his temples with his fingers.
Turkish: Ali parmaklarıyla şakaklarını masaj yapar.

English: Ali didn't read any of the messages Mary sent to him.
Turkish: Ali Mary'nin ona gönderdiği mesajlardan hiç birini okumadı.

Sages ingilizcede ne demek, Sages nerede nasıl kullanılır?

Sagest : En bilge.

Age or number of messages : Yaş veya ileti sayısı.

Arrange messages : İleti ayarla.

Composing e mail messages : Elektronik posta mektupları oluşturmak.

Corsages : Süs çiçek (kadınların süs olarak göğüs veya bele taktığı). Çiçek buketi. Kadın yeleği. Süs çiçek demeti (kadınların süs olarak göğüs veya bele taktığı). Korsaj. Elbisenin üst kısmı. Kadınların süs olarak taktığı çiçek veya buna benzer aksesuar.

Drop messages : İletileri iptal et.

 

Dosages : Dozaj. Doz ayarlama. Bir parça. Azıcık şey. Doz.

Messages : Haber. Mesaj.

Encrypting e mail messages : E-posta mesajlarını şifrelemek.

Log messages : Kayıt iletisi. Günlük iletisi.

İngilizce Sages Türkçe anlamı, Sages eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sages ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Decorous : Terbiyeli. Uygun. Zevkli. Usturuplu. Kibar. Efendi. Münasip. Yakışık alır.

Demurest : Ciddi. Sözde mahcup. Uslu. Vakur. Çekingen. Mütevazı. Ölçülü.

Perceptive : Anlayış. Sezgileri kuvvetli. Kavrayışlı. Zeki. Çabuk kavrayan. Algısal. İdrakli. Anlama kabiliyeti olan. Çok akıllıca.

Ascendantent : Faik. Üstün.

Brainiest : Kafalı. Zeki.

Patriarch : Aile reisi sayılan adam. Yaşlı ve saygın kimse. Aile reisi. Patrik. Kabile reisi. Piskopos. Ata. Başpapaz. Ataerki.

Cutes : Alt deri. Kurnaz. Cici. Derma. Açıkgöz. Zeki. Hoş. Sevimli. Şirin.

Canniest : Kurnaz. Cazip. Sessiz. Hoş. Zarif. Tutumlu. Sakin. İdareli. Becerikli.

Adjudicator : Yargıç. Yargıcı. Hakem.

Clearheaded : Tetikte. Sıkıntılı olmayan. Tamamen uyanık. Kafası rahat. Mantıklı. İyi düşünen. Aklı başında. Temiz ve açık bir şekilde düşünebilir. Anlayışlı.

Sages synonyms : hakham, clary sage, ramona, common sage, cannier, salvia, salvia officinalis, dignified, earnests, mahatma, luminary, perspicacious, owling, cute, grandest, earnest, luminaries, brainier, profounder, mentor, calmest, grander, salvias, polymath, cuter, owl, profound, ascendant, sapiently, magisterial, dominants, gownsman, owls.

 

Sages zıt anlamlı kelimeler, Sages kelime anlamı

Achromatic : Renksemez. Renközü olmayan. (siyah, beyaz ve gri, renksemezdir). renkserin karşıtı. Biyoloji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Akromatik. Perdesi değişmeyen. Renksiz; renk meydana getiren en küçük uyartıya duyarsız. Renksiz. Renk değişikliği yapmayan, ışığı renklerine ayırmadan kıran, akromatik, akromatoz.

Outgo : Üstün gelmek. Gider. Geçmek. Sarfiyat. Masraf. Harcama. Aşmak. Yenmek.